Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 (ZP-SD/22DW-DP/15)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej.

Koszty transportu, załadunku i wyładunku soli ponosi w całości Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól partiami według zapotrzebowania Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 15.04.2016r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający prognozuje zużycie soli na około 3500t. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową. Z tytułu niezrealizowania zakupu prognozowanych ilości soli Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/22dwdp/15ogłoszenieOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak114 kB4072015-09-29 12:502015-09-29 12:50
Pobierz plik (Specyfikacja.pdf)zpsd/22dwdp/15specyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak119 kB3442015-09-29 12:512015-09-29 12:51
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ.zip)zpsd/22dwdp/15załącznikiZałączniki do SIWZBeata Stańczak124 kB3332015-09-29 12:522015-09-29 12:52
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.PDF)zpsd/22dwdp/15informacjaowyborzeofertyInformacja o wyborze ofertyBeata Stańczak399 kB3232015-10-15 13:372015-10-15 13:37