Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 (ZP-SD/21DW-DP/15)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą.

Pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg kieruje Zamawiający poprzez system dyżurów prowadząc stały monitoring stanu dróg i pogody. „Akcja zimowa” prowadzona będzie z bazy terenowej Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach. Zamawiający według potrzeb będzie wydawał dyspozycje dotyczące zakresu prac i czynności do wykonania oraz rodzaju potrzebnego do zimowego utrzymania dróg sprzętu na zasadzie ustnego lub telefonicznego wezwania do pracy. Materiał do zwalczania śliskości zimowej zapewni Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia się w środki łączności przewodowej, bezprzewodowej i faksu oraz do udostępnienia ich numerów Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/21dwdp/15ogłoszenieOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak175 kB2652015-09-25 15:002015-09-25 15:01
Pobierz plik (Specyfikacja.pdf)zpsd/21dwdp/15specyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak171 kB4352015-09-25 15:022015-09-25 15:02
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ.zip)zpsd/21dwdp/15załącznikiZałączniki do SIWZBeata Stańczak9363 kB3462015-09-25 15:042015-09-25 15:04
Pobierz plik (informacja o wyborze oferty.PDF)zpsd/21dwdp/15informacjaowyborzeofertyInformacja o wyborze ofertyBeata Stańczak1958 kB3282015-10-07 14:342015-10-07 14:34
Pobierz plik (informacja o ponownym wyborze Zad 1 i 2.PDF)zpsd/21dwdp/15informacjaoponownymwyborzeInformacja o ponownym wyborze oferty Zadania 1 i 2Beata Stańczak353 kB2752015-10-09 14:342015-10-09 14:35
Pobierz plik (informacja o wyborze Zad 6.PDF)zpsd/21dwdp/15informacjaowyborzeZad6Informacja o wyborze oferty Zadanie 6Beata Stańczak314 kB2782015-10-09 14:352015-10-09 14:35
Pobierz plik (informacja o wyborze Zad 5.PDF)zpsd/21dwdp/15informacjaowyborzeZad5Informacja o wyborze oferty Zadanie 5Beata Stańczak307 kB2712015-10-09 14:362015-10-09 14:36
Pobierz plik (informacja o wyborze Zad 11.PDF)zpsd/21dwdp/15informacjaowyborzeZad11Informacja o wyborze oferty Zadanie 11Beata Stańczak307 kB2712015-10-09 14:372015-10-09 14:37