Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont odcinka drogi powiatowej 5026S ulicy Rydułtowskiej w Gaszowicach i w Piecach (ZP-SD/20DP/15)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Remont odcinka drogi powiatowej 5026S ulicy Rydułtowskiej w Gaszowicach
i w Piecach, w km umownym 0+000 – 0+861 , od połączenia z nową nawierzchnią w Gaszowicach do połączenia z nową nawierzchnią w m. Piece.


Zakres prac obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku długości 866 m , przebudowę istniejących chodników,
dostosowanie wysokościowe wjazdów do bram i zjazdów publicznych po stronie prawej do zmienionej niwelety drogi,
utwardzenie destruktem asfaltowym wjazdów o nawierzchni gruntowej na szerokość pasa drogowego .

Przebieg projektowanego do remontu odcinka chodnika przedstawiono na załączonym do siwz planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/20dp/15ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuAgnieszka Marcol540 kB3302015-09-08 12:152015-09-08 12:15
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/20dp/15siwzSpecyfikacje Istotnych Warunków ZamówieniaAgnieszka Marcol527 kB3782015-09-08 12:172015-09-08 12:17
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna.doc)zpsd/20dp/15zalacznikiZałączniki do SIWZ wersja edytowalnaAgnieszka Marcol109 kB3682015-09-08 12:182015-09-08 12:18
Pobierz plik (Istotne Postanowienia warunków Umowy.pdf)zpsd/20dp/15istotnepostanowieniawarunkowumowyIstotne postanowienia warunków umowyAgnieszka Marcol279 kB3822015-09-08 12:192015-09-08 12:19
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa.zip)zpsd/20dp/15dokumentacjaprojektowaDokumentacja projektowaAgnieszka Marcol763 kB3742015-09-08 12:202015-09-08 12:20
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.PDF)zpsd/20dp/15zawiadomienieZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek660 kB3742015-09-25 07:202015-09-25 07:20