Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/8DW-DW/15)

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego na całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowanie poziome, zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj.: Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny oraz wykonanie pozostałych robót w zakresie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik.
  2. Roboty obejmują: wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych - wstępny zakres robót 17070 m2, wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego z zastosowaniem kulek szklanych, kolor biały - wstępny zakres robót 100m2, wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego z zastosowaniem kulek szklanych, kolor czerwony - wstępny zakres robót 40m2, bezinwazyjne usuwanie istniejącego oznakowania poziomego - wstępny zakres robót 100m2, montaż punktowych elementów odblaskowych, aluminiowych z trzpieniem, o odbłyśniku dwustronnym, dwubarwnym i jednobarwnym, montaż przez klejenie i wiercenie - wstępny zakres robót 70 szt.
  3. Roboty związane z odnową oznakowania poziomego będą wykonane w dwóch etapach:

1) I etap prac obejmuje wykonanie odnowy oznakowania na całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowanie, za wyjątkiem odcinków dróg przeznaczonych do remontu (do remontu ok. 3km dróg).

Termin wykonania I etapu określono na maksymlnie 30 dni od daty podpisania umowy.

2) II etap prac obejmuje wykonanie oznakowania na drogach powiatowych i wojewódzkich na podstawie doraźnych pisemnych zleceń skierowanych do Wykonawcy. Prace w ramach II etapu będą wykonywane w okresie od podpisania umowy do 15.12.2015r.

Termin wykonania zleceń w etapie II będzie określany każdorazowo przez Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie licząc od przekazania zlecenia Wykonawcy, chyba że Zamawiający określi w uzgodnieniu z wykonawcą inny termin.

W ramach etapu II, w oparciu o pisemne zlecenia, wykonywane będą w szczególności: odnowa oznakowania na wyremontowanych odcinkach dróg, oznakowanie na podstawie projektów zmian organizacji ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych, usuwanie istniejącego oznakowania, wykonanie oznakowania grubowarstwowego.

  1.  Określa się następujące okresy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome:

- 12 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego dróg powiatowych

- 24 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego dróg wojewódzkich

- 36 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego i punktowych elementów odblaskowych.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/8dwdp/15ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak117 kB3962015-04-30 14:552015-04-30 14:55
Pobierz plik (specyfikacja.pdf)zpsd/8dwdp/15specyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak132 kB4032015-04-30 14:562015-04-30 14:56
Pobierz plik (załączniki.zip)zpsd/8dwdp/15załącznikiZałączniki do SIWZBeata Stańczak2930 kB4092015-04-30 14:572015-04-30 14:57
Pobierz plik (informacja o wyborze oferty.PDF)zpsd/8dwdp/15informacja o wyborzeInformacja o wyborze ofertyBeata Stańczak407 kB3902015-05-18 13:102015-05-18 13:10