Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Miejscowe remonty chodników w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Rybniku.(ZP-SD/28DW-DP/14)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Miejscowe remonty chodników w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Rybniku,

polegające na wykonaniu lokalnych remontów i napraw elementów ciągów pieszych oraz wyznaczonych odcinków chodników z wymianą starych zużytych elementów na elementy betonowe z wibroprasy. Ponadto zakresem zamówienia objęto umocnienie poboczy kostką kamienną po wewnętrznych stronach łuków poziomych.
Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb w zakresie i w terminach określonych przez Zamawiającego w pisemnych zleceniach.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/28dwdp/14ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek138 kB3432014-10-01 14:312014-10-01 14:31
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/28dwdp/14SIWZSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek273 kB4062014-10-01 14:312014-10-01 14:31
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna.doc)zpsd/28dwdp/14zalacznikidosiwzZałączniki do siwz wersja edytowalnaLidia Pawliczek122 kB3672014-10-01 14:322014-10-01 14:32
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/28dwdp/14przedmiarPrzedmiar robótLidia Pawliczek52 kB4682014-10-01 14:332014-10-01 14:33
Pobierz plik (SST.zip)zpsd/28dwdp/14sstSzczegółowe Specyfikacje TechniczneLidia Pawliczek221 kB3442014-10-01 14:332014-10-01 14:33
Pobierz plik (mapa i wykaz dróg.zip)zpsd/28dwdp/14mapaiwykazydrogMapa i wykazy dróg powiatowych i wojewódzkichLidia Pawliczek10543 kB3562014-10-01 14:362014-10-01 14:36
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd/28dwdp/14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek275 kB3632014-10-17 14:132014-10-17 14:13