Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Regulacja poboczy dróg wojewódzkich DW 425 na odcinku Ruda Kozielska-Kuźnia Raciborska, DW 929 na odcinku w Jankowicach (ZP-SD/27DW/14)na odcinku

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Regulacja poboczy dróg wojewódzkich DW 425 na odcinku Ruda Kozielska-Kuźnia Raciborska , DW 929 na odcinku w Jankowicach, polegające na ścięciu zawyżonych poboczy i zasypaniu zagłębień do wymaganego spadku poprzecznego wraz z odwozem nadmiaru ziemi oraz utylizacją, a także równanie i utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym w uprzednio wykonanym korycie.


Zakres rzeczowy obejmuje:
- ścinanie poboczy mechanicznie – grub. 6 cm (DW 425) 8817m2
- ścinanie poboczy mechanicznie – grub. 9 cm (DW 929) 1930m2
- utwardzenie destruktem asfaltowym poboczy grub.10 cm w uprzednio wykonanym korycie 1608,0 m2
- roboty ziemne – wywóz nadmiaru ziemi 683,00 m3

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają:
przedmiar robót, tabele ścinki i uzupełnienia poboczy oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.zip)zpsd27dw14ogłoszenieozamówieniuOgłoszenie o zamówieniuAlicja Daszczyk56 kB3202014-09-22 13:252014-09-22 13:25
Pobierz plik (SIWZ.zip)zpsd27dw14SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaAlicja Daszczyk76 kB4022014-09-22 13:272014-09-22 13:27
Pobierz plik (Tabele.zip)zpsd27dw14 TabeleTabele scięcia i uzupełnienia poboczyAlicja Daszczyk80 kB4002014-09-22 13:272014-09-22 13:27
Pobierz plik (Przedmiar robót.xls)zpsd27dw14przedmiarPrzedmiar robótAlicja Daszczyk16 kB4102014-09-22 13:282014-09-22 13:28
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne.zip)zpsd27dw14ST Specyfikacje techniczneAlicja Daszczyk24 kB3952014-09-22 13:292014-09-22 13:29
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)zpsd27dw14informacjaowyborzeofertyInformacja o wyborze ofertyAlicja Daszczyk63 kB3512014-10-10 10:492014-10-10 10:49