Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Regulacja poboczy dróg wojewódzkich Dw 425 na odcinku Ruda Kozielska-Kuźnia Raciborska, DW 929 na odcinku w Jankowicach (ZP- SD-25DW/14)

1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Regulacja poboczy dróg wojewódzkich DW 425 na odcinku Ruda Kozielska-Kuźnia Raciborska , DW 929 na odcinku w Jankowicach, polegające na ścięciu zawyżonych poboczy i zasypaniu zagłębień do wymaganego spadku poprzecznego wraz z odwozem nadmiaru ziemi oraz utylizacją, a także równanie i utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym w uprzednio wykonanym korycie.


Zakres rzeczowy obejmuje:
- ścinanie poboczy mechanicznie – grub. 6 cm (DW 425) 8817m2
- ścinanie poboczy mechanicznie – grub. 9 cm (DW 929) 1930m2
- utwardzenie destruktem asfaltowym poboczy grub.10 cm w uprzednio wykonanym korycie 1608,0 m2
- roboty ziemne – wywóz nadmiaru ziemi 683,00 m3

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia , zakresu oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają:
przedmiar robót, tabele ścinki i uzupełnienia poboczy oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd25dw14ogłoszenieozamówieniuOgłoszenie o zamówieniuAlicja Daszczyk226 kB3662014-09-05 11:102014-09-05 11:10
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd25dw14SIWZSIWZAlicja Daszczyk270 kB4682014-09-05 11:102014-09-05 11:10
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ (wersja do edycji).doc)zpsd25dw14załącznikidoSIWZ Załaczniki do SIWZ wersja do edycji Alicja Daszczyk113 kB4412014-09-05 11:122014-09-05 11:12
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd25dw14przedmiarPrzedmiar robótAlicja Daszczyk62 kB4522014-09-05 11:132014-09-05 11:28
Pobierz plik (Tabele.zip)zpsd25dw14tabeleTabele sciecia i uzupełnienia poboczyAlicja Daszczyk304 kB4292014-09-05 11:152014-09-05 11:15
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne (ST).zip)zpsd25dw14specyfikacjetechniczneSpecyfikacje techniczneAlicja Daszczyk91 kB4282014-09-05 11:162014-09-05 11:16
Pobierz plik (zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf)zpsd25dw14unieważnieniepostępowaniaUnieważnienie postępowania Alicja Daszczyk67 kB3402014-09-22 11:202014-09-22 11:20