Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej 5026S ul. Rydułtowskiej w Piecach.(ZP-SD/23DP/14)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej 5026S ulicy Rydułtowskiej w Piecach, długości 530 m,

polegające na :
remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz regulacji wysokościowej chodnika z wymianą zużytych elementów betonowych na elementy betonowe wibroprasowane.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/23dp/14ogloszenieozamowieniuOgloszenie o zamówieniuLidia Pawliczek144 kB2922014-08-14 13:172014-08-14 13:17
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/23dp/14SIWZSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek305 kB4142014-08-14 13:172014-08-14 13:17
Pobierz plik (SIWZ załączniki wersja edytowalna.doc)zpsd/23dp/14zalacznikisiwzZałączniki do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek122 kB3872014-08-14 13:182014-08-14 13:18
Pobierz plik (Przedmiar jezdnia.doc)zpsd/23dp/14przedmiarrobotPrzedmiar robótLidia Pawliczek121 kB4152014-08-14 13:192014-08-14 13:19
Pobierz plik (Tabela powierzchni jezdni do wyrównania i odnowy.pdf)zpsd/23dp/14tabelapowierzchniTabela powierzchni jezdniLidia Pawliczek28 kB4042014-08-14 13:202014-08-14 13:20
Pobierz plik (Orientacja.pdf)zpsd/23dp/14orientacjaPlan orientacyjnyLidia Pawliczek901 kB3902014-08-14 13:212014-08-14 13:21
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne.zip)zpsd/23dp/14sstSpecyfikacje techniczneLidia Pawliczek219 kB4302014-08-14 13:212014-08-14 13:21
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/23dp/14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek370 kB4082014-08-29 13:342014-08-29 13:34