Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont drogi powiatowej 3537S na odcinku ul. Szkolnej w Adamowicach.(ZP-SD/22DP/14)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Remont drogi powiatowej 3537S na odcinku ul. Szkolnej w Adamowicach, od skrzyżowania z drogą 5604S do zjazdu do przedszkola , długości 256 m, polegający na :
remoncie istniejącej nawierzchni jezdni , nawierzchni ciągów pieszych, umocnieniu dna i skarp rowu korytkami żelbetowymi i płytami betonowymi ażurowymi , regulacji obiektów kanalizacji deszczowej;

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/22dp/14ogloszenieozamowieniuOgloszenie o zamówieniuLidia Pawliczek140 kB3532014-08-04 13:342014-08-04 13:34
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/22dp/14SIWZSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek303 kB4822014-08-04 13:342014-08-04 13:34
Pobierz plik (SIWZ załączniki  w wersji edytowalnej.doc)zpsd/22dp/14zalacznikidosiwzZałączniki do siwz wersja edytowalnaLidia Pawliczek121 kB4632014-08-04 13:352014-08-04 13:35
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne.zip)zpsd/22dp/14specyfikacjetechniczneSpecyfikacje techniczneLidia Pawliczek210 kB4412014-08-04 13:362014-08-04 13:36
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/22dp/14przedmiarrobótPrzedmiar robótLidia Pawliczek77 kB4872014-08-04 13:372014-08-04 13:37
Pobierz plik (Plan sytuacyjny, plan orientacyjny.PDF)zpsd/21dp/14plansytuacyjnyorientacjaPlan sytuacyjny , plan orientacyjnyLidia Pawliczek1448 kB4802014-08-04 13:382014-08-04 13:38
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/22dp/14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek313 kB4382014-08-20 12:542014-08-20 12:54