Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej 5025S ul. Dworcowej w Lyskach.(ZP-SD/21DP/14)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. : Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej 5025S ulicy Dworcowej w Lyskach, na odcinku od skrzyżowania z drogą 5601S , długości 337 m

 polegające na :
remoncie istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, miejscowym poszerzeniu jezdni, remoncie kanału deszczowego
i obiektów kanalizacji deszczowej;

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/21dp/14ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek147 kB3672014-07-29 12:582014-07-29 12:58
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/21dp/14SIWZSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek307 kB5332014-07-29 12:592014-07-29 12:59
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/21dp/14przedmiarPrzedmiar robótLidia Pawliczek156 kB4952014-07-29 13:002014-07-29 13:00
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ wersja edytowalna.doc)zpsd/21dp/14zalacznikidosiwzZałączniki do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek122 kB4532014-07-29 13:012014-07-29 13:01
Pobierz plik (ST Lyski.zip)zpsd/21dp/14specyfikacjetechniczneSpecyfikacje techniczneLidia Pawliczek217 kB4622014-07-29 13:022014-07-29 13:02
Pobierz plik (Dokumentacja techniczna cz. rysunkowa.zip)zpsd/21dp/14dokumentacjatechnicznaDokumentacja technicznaLidia Pawliczek9843 kB4862014-07-29 13:042014-07-29 13:04
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.PDF)zpsd/21dp/14odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek348 kB3962014-08-08 12:252014-08-08 12:25
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/21dp/14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek401 kB5742014-08-18 13:572014-08-18 13:57