Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5612S ulicy Boryńskiej w Świerklanach.(ZP-SD/20DP/14)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5612S ulicy Boryńskiej w Świerklanach, długości 566 m, polegający na remoncie istniejącej nawierzchni, regulacji pionowej chodnika, regulacji urządzeń odwodnieniowych , poszerzeniu podbudowy i nawierzchni jezdni na łuku do szer. 7,0m , utwardzeniu pobocza i montażu dodatkowych studzienek ściekowych ;

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/20dp/14ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek150 kB3792014-06-25 10:582014-06-25 10:58
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/20dp/14swizSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek305 kB4412014-06-25 10:592014-06-25 10:59
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna.doc)zpsd/20dp/14zalacznikidosiwzZałączniki do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek122 kB4182014-06-25 11:002014-06-25 11:00
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/20dp/14przedmiarrobot Lidia Pawliczek120 kB4482014-06-25 11:002014-06-25 11:00
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa.zip)zpsd/20dp/14dokumentacjaprojektowaDokumentacja projektowaLidia Pawliczek609 kB4262014-06-25 11:012014-06-25 11:01
Pobierz plik (ST Boryńska.zip)zpsd/20dp/14sstSzczegółowe Specyfikacje TechniczneLidia Pawliczek198 kB4042014-06-25 11:022014-06-25 11:02
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)zpsd/20dp/14odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek307 kB3432014-07-04 11:012014-07-04 11:01
Pobierz plik (Modyfikacja treści SIWZ.pdf)zpsd/20dp/14modyfikacjasiwzModyfikacja treści SIWZLidia Pawliczek306 kB3522014-07-04 11:022014-07-04 11:02
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd/20dp/14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek268 kB3692014-07-14 14:292014-07-14 14:29