Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Piaskową w Szczerbicach.(ZP-SD/16DP/14)

Teren objęty zakresem opracowania obejmuje drogę powiatową 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S ulicą Sumińską w Jejkowicach do skrzyżowania z ulicą Piaskową w Szczerbicach. Przedmiotowy odcinek ma długość 616,06 m na terenie Gminy Jejkowice i 598,3 m na terenie Gminy Gaszowice , łącznie 1214,36 m
Droga stanowi połączenie pomiędzy gminą Jejkowice, a gminą Gaszowice.


Zakres przebudowy obejmuje m.in.:
a) roboty rozbiórkowe elementów dróg – 50,91 m3,
b) wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do 6,50 m - 1002 m2,
c) budowę kanału deszczowego z rur PVC śred. 315 mm– 1082,3 m ,
d) budowę studni rewizyjnych – 30 szt.
e) budowę studzienek ściekowych – 30 szt.
f) ułożenie drenażu z rur PVC śred. 100 mm – 1190 m,
g) budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z tłucznia – 1930,0 m2,
h) budowę peronów przystankowych – 100 m2,
i) remont istniejących przepustów z wymianą - rury PP karbowane fi 300 mm oraz fi 400 mm – 231 m ,
j) przepusty pod drogą – 19,4 m,
k) odtworzenie rowów – wyprofilowanie skarp i dna – 600 m
l) umocnienie dna rowów korytami żelbetowymi – 399 m,
m) regulację wysokościową zjazdów do posesji,
n) utwardzenie poboczy oraz istniejących zjazdów gruntowych destruktem- 1786 m2,
o) regulację włazów kanałowych 21 szt.,
p) regulację kratek ściekowych – 3 szt.
r) frezowanie nawierzchni grub. 3 cm - 4965 m2, frezowanie 5 cm – 110 m2
s) wykonanie warstw bitumicznych

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/16dp/14odloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek155 kB3512014-05-26 14:132014-05-26 14:13
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/16dp/14siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikamiLidia Pawliczek316 kB4772014-05-26 14:142014-05-26 14:14
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna.doc)zpsd/16dp/14zalacznikidosiwzZałączniki do siwz wersja edytowalnaLidia Pawliczek123 kB4242014-05-26 14:162014-05-26 14:16
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa.zip)zpsd/16dp/14dokumentacjaprojektowaDokumentacja projektowaLidia Pawliczek31176 kB4522014-05-26 14:222014-05-26 14:22
Pobierz plik (Przedmiary robót.zip)zpsd/16dp/14przedmiary robótPrzedmiary robótLidia Pawliczek1115 kB4232014-05-26 14:242014-05-26 14:24
Pobierz plik (SST DP 5608S.zip)zpsd/16sstSzczegółowe Specyfikacje TechniczneLidia Pawliczek1433 kB4412014-05-26 14:252014-05-26 14:25
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)zpsd/16dp/14odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek176 kB3182014-06-02 14:272014-06-02 14:27
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd/16dp/14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofdertyLidia Pawliczek193 kB3692014-06-13 13:012014-06-13 13:01