Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 5604S na odcinku ulicy Raciborskiej w Bogunicach.(ZP-SD/15DP/14)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 5604S na odcinku ulicy Raciborskiej w Bogunicach, długości 225 m.

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 5604S ul. Raciborskiej w Bogunicach na odcinku od ok. 140 m za skrzyżowaniem z ulicą Zatoka w kierunku ul. Bocznej ul. Raciborskiej , długości 225m. Załączoną dokumentację należy czytać w km 0+140 – 0+365 jedynie w zakresie budowy kanału deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi.
Zakres robót obejmuje m.in. :

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,225 km
- roboty rozbiórkowe elementów dróg - 7,16 m3
- wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład wyk. mechanicznie - 228,77 m3
- wykopy liniowe głęb. do 3,0 m o ścianach pionowych wyk. ręcznie - 152,51 m3
- ażurowe umocnienie ścian wykopów - 697,47 m2
- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - 33,99 m3
- kanał z rur PVC łączonych na wcisk o śred. zew. 315 mm - 226,6 m
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - 6 stud.
- zasypywanie wykopów o ścianach pionowych piaskiem średnioziarnistym głęb. do 3,0 m - 135,08 m3
- zasypywanie wykopów o ścianach pionowych gruntem rodzimym - 199,53 m3
- roboty ziemne koparkami w ziemi zmagazynowanej w hałdach z odwozem - 181,75 m3
- umocnienie wylotu kolektora średnicy 315 mm - 1 szt.
- ścieki z elementów betonowych - 5 m
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) gr. 20 cm - 42,3 m2
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny) gr. 15 cm - 42,3 m2
- oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 6,3m2
- wykonanie nawierzchni bitumicznej (w-wa wiążąca + ścieralna) - 6,3 m2
- roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem w nasyp - 50,70 m3
- ręczne formowanie nasypów - 234,20 m3
- zagęszczanie nasypów - 234,20 m3
- ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 753,85 m2
- plantowanie powierzchni skarp i nasypów - 613,00 m2

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/15dp/14ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek147 kB3752014-05-05 13:562014-05-05 13:56
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/15dp/14siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek303 kB4662014-05-05 13:572014-05-05 13:57
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ wersja edytowalna.doc)zpsd/15dp/14zalacznikidosiwzZałączniki do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek130 kB4402014-05-05 13:582014-05-05 13:58
Pobierz plik (przedmiar  robót.pdf)zpsd/15dp/14przedmiarPrzedmiar robótLidia Pawliczek45 kB4722014-05-05 13:592014-05-05 13:59
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa - wyciąg.zip)zpsd/15dp/14dokumentacjaprojektowaDokumentacja projektowaLidia Pawliczek2117 kB4242014-05-05 14:002014-05-05 14:00
Pobierz plik (Szczegółowe Specyfikacje techniczne.pdf)zpsd/15dp/14SSTSzczegółowe Specyfikacje TechniczneLidia Pawliczek8476 kB4972014-05-05 14:022014-05-05 14:02
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)zpsd/15dp/14odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek132 kB3592014-05-09 11:372014-05-09 11:37
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)zpsd/15dp/14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofdertyLidia Pawliczek255 kB3632014-05-28 13:292014-05-28 13:29