Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Roboty w zakresie naprawy i montażu urządzeń odwadniających oraz regulacji i konserwacji rowów w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich (ZP-SM/06DP-DW/14)

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wielkość zadania określona został na podstawie szacunku ilości i rodzaju robót do wykonania, w celu dokonania oceny ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym przyjęto :


a) w zakresie rowów odwadniających
pogłębienie i regulację rowów odwadniających pas drogowy ( 320 m3 urobku ), oczyszczenie przepustów (274 m),
regulację przepustów pod zjazdami tj. wykonanie z rur PCV - 5 x 6,0 m i rur betonowych 4 x 6,0 m wraz ze ściankami czołowymi betonowymi, umocnienie rowu: korytami prefabrykowanymi - 150,0 m, ściekiem betonowym płaskim - 30,0 m, umocnienie skarp rowu płytami betonowymi : ażurowe - 30,0 m2, pełne - 50x50cm – 50 m2, obrukowanie skarp brukiem kamiennym - 5 m2, ułożenie betonowego ścieku skarpowego - 5,0m, ścinkę zawyżonych poboczy - 200 m2, utwardzenie poboczy destruktem z asfaltobetonu - 200 m2, karczowanie pni drzew - 3 szt.;
b) w zakresie urządzeń kanalizacji deszczowych
montaż ( przebudowę ) drogowych studzienek ściekowych wraz z przykanalikami - 7 kpl., przebudowę studni rewizyjnych:
z kręgów betonowych - 1 szt., komory murowane – 1 szt., regulację pionową wpustów ściekowych drogowych studzienek
ściekowych – 24 szt. w tym 14 szt. z wymianą wpustu żeliwnego, regulację pionową włazów studni rewizyjnych – 6 szt.
w tym 3 szt. z wymianą włazu żeliwnego, montaż płyt nastudziennych i włazów żeliwnych –4 szt., naprawy kanałów
deszczowych z rur betonowych i rur PCV - 25,0 m, wykonanie nawierzchni bitumicznych – 18 m2, wykonanie i remonty
cząstkowe nawierzchni chodników z płyt beton. i kostki brukowej – 50,0 m2, montaż krawężnika – 32,0 m, wbudowanie
obrzeży – 40,0 m.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu doc.pdf)zpsm06dpdw14ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zmówieniuGabriela Danel432 kB3362014-03-03 13:182014-03-03 13:18
Pobierz plik (SIWZ.doc)zpsm06dpdw14siwzSIWZGabriela Danel1251 kB4822014-03-03 13:192014-03-03 13:19
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne-kanalizacje.zip)zpsm06dpdw14stkanalizacjaST kanalizacjaGabriela Danel1150 kB4302014-03-03 13:202014-03-03 13:24
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne-rowy i zjazdy.zip)zpsm06dpdw14strowyizjazdyST rowy i zjazdyGabriela Danel1841 kB4382014-03-03 13:222014-03-03 13:22
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsm06dpdw14wybórofertyZawiadomienie o wyborze ofertyGabriela Danel163 kB4222014-03-19 12:242014-03-19 12:24