Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA: Przebudowa drogi powiatowej 5343S S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce Leszczynach.(ZP-SD/05DP/14)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce Leszczynach" .
Zakres opracowania obejmuje odcinek długości ok. 2,080 km - od granicy z powiatem mikołowskim do zjazdu do kościoła.


W zakresie przedmiotowego zadania należy zaprojektować i opracować:
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ( warstwa wyrównawcza , warstwa ścieralna) wraz z miejscowym poszerzeniem ;
- system odwodnienia odtworzenie systemu odwodnienia powierzchniowego wraz z przebudową zjazdów,
- przebudowa istniejących ciągów pieszych chodników ,
- monitoring , a w razie potrzeby remont istniejącej kanalizacji deszczowej
- na przystankach autobusowych należy przewidzieć wykonanie peronów ;
- w miejscach wymagających uwzględnić regulację wysokościową poboczy ( utwardzenie materiałem kamiennym).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/05dp/14ogłoszenieogłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek120 kB4392014-02-24 08:172014-02-24 08:17
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.zip)zpsd/05dp/14siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikamiLidia Pawliczek65 kB4762014-02-24 08:182014-02-24 08:18
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd05dp14zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek43 kB4202014-03-21 12:382014-03-21 12:38