Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 5311S ul. Wiejskiej w Palowicach (ZP-SD/22DP/13)

Przedmiotem zamówienia jest : Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 5311S w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 5311S ulicy Wiejskiej w Palowicach( km umowny ustalono na podstawie wyciągu z dokumentacji projektowej 0+336 – 0+533).
Zakres obejmuje budowę po prawej stronie kanału deszczowego od km 0+371 do km umownego 0+533 wraz z towarzyszącymi obiektami na kanale (studnie rewizyjne , studzienki ściekowe, przykanaliki)na odcinku długości 161 m oraz budowę chodnika na odcinku długości 197 m od istniejącego chodnika tj. km umownego wg dokumentacji projektowej 0+336 do km umownego 0+533.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd22dp13ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek124 kB4342013-09-24 12:292013-09-24 12:29
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-1.pdf)zpsd22dp13siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek188 kB5292013-09-24 12:312013-09-24 12:31
Pobierz plik (Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc)zpsd22dp13załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówieniazałączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówieniaLidia Pawliczek186 kB5132013-09-24 12:332013-09-24 12:33
Pobierz plik (DokumentacjaZP-SD_22DP_13.zip)DokumentacjaZP-SD_22DP_13.zipDokumentacja technicznaLidia Pawliczek3794 kB5852013-09-24 13:232013-09-24 13:24
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd22dp13zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek34 kB4192013-10-09 13:192013-10-09 13:19