Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014 (ZP-SD/21DW-DP/13)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej.

Koszty transportu, załadunku i wyładunku soli ponosi w całości Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól partiami według zapotrzebowania Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 15.04.2014r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający prognozuje zużycie soli na około 3000t. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową. Z tytułu niezrealizowania zakupu prognozowanych ilości soli Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd21dwdp13ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak113 kB4422013-09-17 11:112013-09-17 11:11
Pobierz plik (Specyfikacja.pdf)zpsd21dwdp13specyfikacjaSpecyfikacja istotnych warunków zamówieniaBeata Stańczak103 kB5762013-09-17 11:132013-09-17 11:13
Pobierz plik (ZAŁ 1 formularz ofertowy.doc)zpsd21dwdp13formularz ofertowyFormularz ofertowyBeata Stańczak54 kB4912013-09-17 11:162013-09-17 11:16
Pobierz plik (ZAŁ 2 umowa wzór.pdf)zpsd21dwdp13umowa wzórWzór umowyBeata Stańczak57 kB5192013-09-17 11:162013-09-17 11:16
Pobierz plik (ZAŁ 3 oświadczenie o spelnieniu warunków.doc)zpsd21dwdp13oświadczenie o spełnieniu warunkówOświadczenie o spełnieniu warunków udziałuBeata Stańczak32 kB4602013-09-17 11:182013-09-17 11:18
Pobierz plik (ZAŁ 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)zpsd21dwdp13oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaOświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaBeata Stańczak32 kB4552013-09-17 11:192013-09-17 11:19
Pobierz plik (ZAŁ 5 oświadczenie grupa kapitałowa.doc)zpsd21dwdp13oświadczenie grupa kapitałowaOświadczenie grupa kapitałowaBeata Stańczak34 kB4522013-09-17 11:202013-09-17 11:20
Pobierz plik (ZAŁ 6 druk wykaz dostaw.doc)zpsd21dwdp13druk wykaz dostawDruk wykaz dostawBeata Stańczak39 kB4672013-09-17 11:222013-09-17 11:22
Pobierz plik (informacja o wyborze oferty.pdf)zpsd21dwdp13informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze ofertyBeata Stańczak15 kB4252013-09-26 14:242013-09-26 14:24