Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5026S -ul. Rydułtowskiej w Piecach. (ZP-SD/20DP/13)

Remont nawierzchni jezdni DP 5026S na odcinku ulicy Rydułtowskiej w Piecach. Początek zakresu tj. km  umowny 0+000 przyjęto przed zjazdem do domu przyjęć, koniec odcinka tj. km umowny 0+344,5  za przejściem dla pieszych za skrzyzowaniem z ul. Fabryczną. Zakres robót obejmuje prace wyszczególnione w przedmiarze robót na odc. długości 344,5 m o powierzchni jezdni 2261 m2.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd20dp13ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek115 kB4382013-09-16 13:042013-09-16 13:04
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd20dp13siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek180 kB5482013-09-16 13:062013-09-16 13:06
Pobierz plik (Załączniki do S.I.W.Z..doc)zpsd20dp13załącznikidosiwzZałączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówieniaLidia Pawliczek175 kB5312013-09-16 13:082013-09-16 13:08
Pobierz plik (Przedmiar  robót  DP 5026S Piece.pdf)zpsd20dp13przedmiarrobótPrzedmiar robótLidia Pawliczek73 kB5482013-09-16 13:092013-09-16 13:09
Pobierz plik (Tabela powierzchni  jezdni.pdf)zpsd20dp13tabelapowierzchnijezdniTabela powierzchni jezdniLidia Pawliczek33 kB5442013-09-16 13:112013-09-16 13:11
Pobierz plik (Plan orientacyjny.pdf)zpsd20dp13planorientacyjnyPlan orientacyjnyLidia Pawliczek637 kB5622013-09-16 13:142013-09-16 13:14
Pobierz plik (Specyfikacje techniczne.7z)zpsd20dp13specyfikacje techniczneSpecyfikacje techniczneLidia Pawliczek55 kB4882013-09-16 13:152013-09-16 13:15
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)zpsd20dp13zawiadomienieowyborzezawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek33 kB4132013-10-01 12:422013-10-01 12:42