Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach.(ZP-SD/22DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest: Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach.


Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową w km umownym
0+000 – 0+797,22, długości 0,797 km , na odcinku ulicy Nowej w Jankowicach od skrzyżowania z ul. Hoły do
skrzyżowania z ul. Księdza Walentego/Rybnicka.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/22dp/17ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek5187 kB1902017-11-16 13:352017-11-16 13:35
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.pdf)zpsd/22dp/17siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1137 kB1952017-11-16 13:352017-11-16 13:35
Pobierz plik (Załączniki 1-7 do SIWZ - wersja edytowalna.doc)zpsd/22dp/17zalacznikidosiwzZał. 1-7 do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek144 kB1542017-11-16 13:362017-11-16 13:36
Pobierz plik (Zał. Nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/22dp/17ipwuZał.Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek365 kB1542017-11-16 13:372017-11-16 13:37
Pobierz plik (Zał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjne..pdf)zpsd/22dp/17oswiadczeniegwarancyjneZał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjneLidia Pawliczek412 kB1532017-11-16 13:372017-11-16 13:37
Pobierz plik (Zał. Nr 10 Dokumentacja projektowa - OPIS TECHNICZNY.pdf)zpsd/22dp/17opistechnicznyZał. Nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa -opis tech.Lidia Pawliczek159 kB1632017-11-16 13:382017-11-16 13:38
Pobierz plik (Zał. Nr 10 Dokumentacja projektowa rys. 4 przekroje.zip)zpsd/22dp/17dokumentacjaprojektowaZał. Nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa -rys.4Lidia Pawliczek971 kB1532017-11-16 13:402017-11-16 13:40
Pobierz plik (Zał. Nr 10 Dokumentacja projektowa rys. 5,6.zip)zpsd/22dp/17dokumentacjaprojektowaZał. Nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa -rys. 5,6Lidia Pawliczek303 kB1452017-11-16 13:402017-11-16 13:40
Pobierz plik (Rys. 1 - Plan orientacyjny A3.pdf)zpsd/22dp/17dokumentacjaprojektowaZał. Nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa -rys.1,Lidia Pawliczek379 kB1562017-11-16 13:422017-11-16 13:42
Pobierz plik (Rys. 2 - Istniejące zagospodarowanie 297x1800.pdf)zpsd/22dp/17dokumentacjaprojektowaZał. Nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa -rys.2Lidia Pawliczek693 kB1622017-11-16 13:422017-11-16 13:42
Pobierz plik (Rys. 3 - Plan sytuacyjny 297x1800.pdf)zpsd/22dp/17dokumentacjaprojektowaZał. Nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowa -rys. 3Lidia Pawliczek943 kB1532017-11-16 13:422017-11-16 13:42
Pobierz plik (Zał. Nr 11 STWiORB.pdf)zpsd/22dp/17specyfikacjetechniczneZał. Nr 11 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek2539 kB1622017-11-16 13:442017-11-16 13:44
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Specyfikacja krawężnik kamienny.pdf)zpsd/22dp/17specyfikacjakraweznikgranitowyZał. Nr 11 do SIWZ Specyfikacja techniczna kraweznik granit.Lidia Pawliczek558 kB1602017-11-16 13:462017-11-16 13:46
Pobierz plik (Zał. Nr 12 ul_Nowa_ZDP_przedmiar.pdf)zpsd/22dp/17przedmiarZał. Nr 12 do SIWZ Przedmiar robótLidia Pawliczek204 kB1932017-11-16 13:472017-11-16 13:47
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.PDF)zpsd/22dp/17zestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek623 kB1672017-12-04 11:562017-12-04 11:56
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/22dp/17informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek677 kB1432017-12-14 09:542017-12-14 09:54