Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018 (ZP-SD/19DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach w gminie Czerwionka‑Leszczyny soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej.

 

 

Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych.

Zamawiający prognozuje zużycie soli drogowej na ok. 3000 ton.

 

Dostarczana sól drogowa musi spełniać następujące parametry:

 

skład chemiczny:

chlorek sodu NaCl - min. 90,0 %,

  • antyzbrylacz K4Fe(CN)6 - min. 40,0 mg/kg,
  • woda H2O - max 3,0 %,
  • części nierozpuszczalne w wodzie - max 8,0 %,
  • ziarnistość:
  • jednorodna o frakcji 1 - 6 mm,
  • wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm max 10 %,
  • wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm max 20 %,

 

postać – produkt krystaliczny, sypki,

 

barwa – biała, biało-szara,

 

Pozostałe wymagania dla soli zawarte są PN-86/C-84081/02.

 

Warunkiem koniecznym jest aby oferowana sól posiadała aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/19dwdp/17/ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuDominika Skowronek111 kB1892017-09-12 09:492017-09-12 09:49
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/19dwdp/17/siwzSpecyfikacja istotnych warunków zamówieniaDominika Skowronek159 kB2132017-09-12 09:512017-09-12 09:51
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ.zip)zpsd/18dwdp/17/zalacznikiZałączniki od 1 do 6Dominika Skowronek160 kB1882017-09-12 09:592017-09-12 09:59
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd/19dwdp/17zbiorczezestawienieZbiorcze zestawienie złożonych ofertDominika Skowronek493 kB2042017-09-20 11:072017-09-20 11:07
Pobierz plik (Wybór najkorzstniejszej oferty.pdf)zpsd/19dwdp/17/informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDominika Skowronek737 kB2182017-10-09 12:552017-10-09 12:55