Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach ZP-SD/6DP/17

1.   Przedmiotem zamówienia jest  „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej
                 ulicy Rudzkiej w Gaszowicach”, obejmująca:
              a)    Przebudowę skrzyżowania dróg –część drogową w zakresie :
-    ulicy Rybnickiej DP 5608S odcinek R ÷ R5 od km 0+000,00 do km 0+116,18 (oś ronda)- 100,18 m,
-    ulicy Rydułtowskiej DP 5026S odcinek R6 ÷ R5 od km 0+000,00 do km 0+110,26 (oś ronda) -      94,26 m,
-    ulica Wiejskiej DP 5608S odcinek W ÷ R5 od km 0+000,00 do km 0+073,82 (oś ronda) -   57,82 m,
-    ulica Rudzkiej odcinek R4a ÷ R4b od km 0+000,00 do km 0+040,28 (od krawędzi ul. Rybnickiej DP 5608S)- 25,42 m,
-    tarcza ronda - o promieniu 13,00 m-  81,64 m,
-    przystanek autobusowy - odcinek od km 0+000,00 do km 0+060,15    -  60,15 m,
-    zjazd (wyjazd) przystanek autobusowy - odcinek od km 0+000,00 do km 0+023,02 m (od krawędzi ul. Rybnickiej)-19,32 m .


     Zakres robót obejmuje wykonanie:
         - robót przygotowawczych,
         - robót rozbiórkowych,
         - przebudowy nawierzchni jezdni,
         - przebudowy chodników,
         - wjazdów,
         - odwodnienia, kratek ściekowych, przyłączy,
         - regulacji wysokościowej studni, skrzynek zasuw wodociągowych,
         - zabezpieczenia urządzeń obcych,
         - humusowania,
         - wprowadzenia stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe.

Szczegółową lokalizację pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 – Rys nr 1 projektu  budowlano-wykonawczego.

        b)    Przebudowę skrzyżowania dróg –część elektryczną  obejmującą :
  Rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego poprzez:
            likwidację opraw sodowych  , likwidację wysięgników pojedynczych , likwidację istniejących słupów betonowych,                                                                             
                przewieszenie kabla zasilającego i wizyjnego na sąsiedni słup, przewieszenie na nowe słupy kabli
                telekomunikacyjnych, montaż i stawianie słupów aluminiowych cylindrycznych dwuelementowych anodowanych
                z wysięgnikiem czteroramiennym z fundamentem ,  montaż obudowy wolnostojącej kompletnej + fundament montaż
                opraw  oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku ,  izolacyjne złącze  bezpiecznikowe i zerowe, układanie kabli
                w rowach kablowych, układanie bednarki w rowach kablowych, montaż  przewodów do opraw oświetleniowych  
                (wciąganie na słupy, rury  osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m,  ułożenie rur osłonowych z PCW.  
                W ramach przebudowy części elektrycznej należy wykonać również wszelkie pomiary powykonawcze rezystancji
                izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony  od porażeń prądem elektrycznym , a także dopuszczenia,
                wyłączenia i  inne                                                                                             

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.pdf Artur Lazar1141 kB3882017-03-24 11:442017-03-24 11:44
Pobierz plik (Za. 1-7 do SIWZ -edytowalne.doc)Za. 1-7 do SIWZ -edytowalne.doc Artur Lazar142 kB3272017-03-24 11:442017-03-24 11:44
Pobierz plik (Zał. Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)Zał. Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf Artur Lazar431 kB3072017-03-24 11:442017-03-24 11:44
Pobierz plik (Zał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjne..pdf)Zał. Nr 9 do SIWZ Oświadczenie gwarancyjne..pdf Artur Lazar487 kB3092017-03-24 11:452017-03-24 11:45
Pobierz plik (Zał. 10 przedmiar czesc drogowa.pdf)Zał. 10 przedmiar czesc drogowa.pdf Artur Lazar199 kB5792017-03-24 12:012017-03-24 12:01
Pobierz plik (Zał.10_oswietlenie_uliczne_przedmiar.pdf)Zał.10_oswietlenie_uliczne_przedmiar.pdf Artur Lazar51 kB3412017-03-24 12:012017-03-24 12:01
Pobierz plik (zal10opiniageotechniczna.7z)zal10opiniageotechniczna.7z Artur Lazar13878 kB4292017-03-24 12:392017-03-24 12:39
Pobierz plik (zal10projczęśćdrogowa.7z)zal10projczęśćdrogowa.7z Artur Lazar5470 kB4962017-03-24 12:402017-03-24 12:40
Pobierz plik (zal10projczęśćelektr.7z)zal10projczęśćelektr.7z Artur Lazar9636 kB4122017-03-24 12:412017-03-24 12:41
Pobierz plik (zal10projorgruchudocelowej.7z)zal10projorgruchudocelowej.7z Artur Lazar3021 kB3482017-03-24 12:422017-03-24 12:42
Pobierz plik (zal10STWiORczęśćdrogowa.7z)zal10STWiORczęśćdrogowa.7z Artur Lazar4665 kB4172017-03-24 12:432017-03-24 12:43
Pobierz plik (zal10STWiORczęśćelektr.7z)zal10STWiORczęśćelektr.7z Artur Lazar160 kB3002017-03-24 12:432017-03-24 12:43
Pobierz plik (Opinia geotechniczna skrzyż Gaszowice.7z)Opinia geotechniczna skrzyż Gaszowice.7z Artur Lazar12963 kB3782017-03-24 12:472017-03-24 12:47
Pobierz plik (zal10_pinia urbanistyczna skrzyż Gaszowice.7z)zal10_pinia urbanistyczna skrzyż Gaszowice.7z Artur Lazar37560 kB3962017-03-24 12:512017-03-24 12:51
Pobierz plik (za10_prawne_cz1.7z)za10_prawne_cz1.7z Artur Lazar43041 kB3862017-03-24 12:542017-03-24 12:54
Pobierz plik (zal10_prawne_cz2.7z)zal10_prawne_cz2.7z Artur Lazar43290 kB3792017-03-24 12:552017-03-24 12:55
Pobierz plik (Rondo Ogloszenie o zamówieniu.pdf)Rondo Ogloszenie o zamówieniu.pdf Artur Lazar1126 kB2752017-03-24 13:012017-03-24 13:01
Pobierz plik (Odpow. na pytania.PDF)zpsd/6dp/17odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania wykonawcówDominika Skowronek197 kB2612017-03-28 13:032017-03-28 13:03
Pobierz plik (Zmiana treści sizw.PDF)zpsd/6dp/17zmianasiwzZmiana SIWZDominika Skowronek184 kB2532017-03-28 13:042017-03-28 13:04
Pobierz plik (Odpowiedzi Gaszowice.PDF)zpsd/6dp/17odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania wykonawcówDominika Skowronek597 kB3902017-03-31 09:582017-03-31 09:58
Pobierz plik (Zest.ofert Gaszowice.PDF)zpsd/6dp/17zbiorczezestawienieZbiorcze zestawienie złożonych ofertDominika Skowronek226 kB3232017-04-11 12:252017-04-11 12:25
Pobierz plik (Wybór oferty Gaszowice.PDF)zpsd/6dp/17informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDominika Skowronek322 kB2632017-05-04 09:422017-05-04 09:42