Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Głównej w Jejkowicach.(ZP-SD/20DP/16)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie p.n. Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Głównej
w Jejkowicach, od skrzyżowania z drogą gminną ul. Szkolną do skrzyżowania z drogą gminną ul. Przemysłową.
Długość odcinka 532,9 m

Zakres remontu obejmuje m.in.:

a) Frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznej na zimno, średnia głębokość frezowania 7 cm, celem wyrównania profilu
podłużnego i poprzecznego, głębokości podano na przekrojach poprzecznych i w tabeli frezowania.
Powierzchnia frezowania 4 256 m2.

b) Regulację pionową zjazdów gospodarczych z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem
(regulacja pionowa kostka brukowa z odzysku) po stronie lewej.

c) Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych wraz z krawężnikiem i obrzeżem po stronie prawej.
d) Rozebranie kanału deszczowego z rur betonowych o średnicy 400 mm zlokalizowanego pod chodnikiem
po stronie prawej.
e) Rozebranie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej po stronie prawej.
f) Demontaż i regulacja pionowa wykazanych na Planie sytuacyjnym - rysunek nr 2 studzienek ściekowych po stronie lewej i prawej.

g) Montaż kanału deszczowego z rur PVC o średnicy 400 mm wraz z ułożenie sączka perforowanego z PVC o średnicy
100 mm owiniętego geowłókniną z podłączeniem do studni rewizyjnych pod chodnikiem po stronie prawej
o długości 447,1m.

i) Montaż studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i studzienek ściekowych po stronie lewej i prawej wykazanych
na Planie sytuacyjnym - rysunek nr 2.

j) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie o grubości 20 cm z tłucznia kamiennego o uziarnieniu
0-31,5 mm z krawężnikiem kamiennym granitowym i obrzeżem betonowym po stronie prawej.

k) Wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej grubości 3 cm z masy mineralno-asfaltowej, grysowej
standard I AC 16W 50/70 w ilości 285,6 t wraz z skropieniem międzywarstwowym asfaltem drogowym.

l) Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z geowłókniny polipropylenowej z włókien ciągłych dodatkowo wzmocnionych
włóknem szklanym w ilości 4 051 m2 wraz z skropieniem międzywarstwowym asfaltem drogowym.

m) Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm z masy mineralno-asfaltowej, grysowej standard I AC 16W 50/70 w ilości 4 256 m2
wraz z skropieniem międzywarstwowym asfaltem drogowym.

n) Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z masy mineralno-asfaltowej, grysowej standard I AC 11S 50/70 w ilości 4 256 m2
wraz z skropieniem międzywarstwowym asfaltem drogowym.

o) Regulację pionową zjazdów gospodarczych poza powierzchnią chodnika z materiałów z odzysku.
p) Utwardzenie z niewykorzystanego destruktu asfaltowego drogi powiatowej nr 2906S o nawierzchni tłuczniowej
w Książenicach – ulica Klimka (odcinek leśny wskazany przez inwestora) wraz z rozścieleniem (warstwa grubości 20 cm
po zagęszczeniu) zagęszczeniem i przewozem destruktu w miejsce wbudowania. Powierzchnia utwardzenia
około 1 432 m2.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/20dp/16ogloszenieozamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek617 kB2352016-07-19 08:592016-07-19 08:59
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/20dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek538 kB2792016-07-19 09:002016-07-19 09:00
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ- edytowalne.doc)zpsd/20dp/16zalacznikidosiwzedytZalaczniki 1-7 do siwz wersja edytowalnaLidia Pawliczek113 kB2572016-07-19 09:012016-07-19 09:01
Pobierz plik (Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/20dp/16istotnepostanowieniaumowyIstotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek381 kB2602016-07-19 09:022016-07-19 09:02
Pobierz plik (Projekt- przedmiar robót,część opisowa.zip)zpsd/20dp/16przedmiaropisProjekt -przedmiar robót,część opisowaLidia Pawliczek1732 kB2832016-07-19 09:062016-07-19 09:06
Pobierz plik (Plan orientacyjny.pdf)zpsd/20dp/16planorientacyjnyProjekt -plan orientacyjnyLidia Pawliczek3806 kB2842016-07-19 09:142016-07-19 09:14
Pobierz plik (Plan sytuacyjny.pdf)zpsd/20dp/16plansytuacyjnyProjekt -plan sytuacyjnyLidia Pawliczek9241 kB3042016-07-19 09:172016-07-19 09:17
Pobierz plik (Profil podłużny.pdf)zpsd/20dp/16profilpodluznyProjekt-profil podłuznyLidia Pawliczek9179 kB2812016-07-19 09:192016-07-19 09:19
Pobierz plik (Przekroje typowe.pdf)zpsd/20dp/16przekrojetypoweProjekt- przekroje typoweLidia Pawliczek6901 kB2902016-07-19 09:212016-07-19 09:21
Pobierz plik (STWiOR            5601S Jejkowice.zip)zpsd/20dp/16stwiorSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobótLidia Pawliczek195 kB2582016-07-19 09:312016-07-19 09:31
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)zpsd/20dp/16odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania Wykonawców Lidia Pawliczek317 kB2062016-07-28 13:112016-07-28 13:11
Pobierz plik (Poprawiony zał. Nr 8 do SIWZ -Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/20dp/16poprawionyzal8Poprawiony załacznik nr 8 do SIWZ-Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek381 kB1932016-08-04 13:202016-08-04 13:20
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/20dp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek362 kB2322016-08-11 10:112016-08-11 10:11