Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5628S na odcinku ulicy Bełkowskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko.(ZP-SD/12DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5628S
na odcinku ulicy Bełkowskiej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko. Długość odcinka 811mb o pow. 3082 m2.

Zakres robót obejmuje m.in.
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych gr. 5 cm - 7,60 m
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno grub. 8 cm - 76 m2
- oczyszczenie i dwukrotne skropienie nawierzchni bitumicznej - 3082 m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową gr. 5 cm - 377,5 t
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych gr. 5 cm - 3082 m2
- utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym - 1359 m2
- regulacja pionowa studzienek (1 szt.) - 0,128 m3

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/12dp/16ogloszenieozamowieniuOgloszenie o zamówieniuLidia Pawliczek487 kB2742016-05-25 11:382016-05-25 11:38
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/12dp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek559 kB3602016-05-25 11:382016-05-25 11:38
Pobierz plik (SIWZ-Zal. 1-7 wersja edytowalna.doc)zpsd/12dp/16siwzzalacznikiedytowalneZalaczniki 1-7 do siwz wersja edytowalnaLidia Pawliczek113 kB3082016-05-25 11:402016-05-25 11:40
Pobierz plik (Zal. nr 8 Istotne Postanowienia warunków Umowy.pdf)zpsd/12dp/16istotnepostanowieniaumowyZal. nr 8 Istotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek273 kB3212016-05-25 11:402016-05-25 11:52
Pobierz plik (Zal. nr 9 Przedmiar robót.pdf)zpsd/12dp/16przedmiarZal. nr 9 przedmiar robótLidia Pawliczek206 kB3502016-05-25 11:422016-05-25 11:42
Pobierz plik (Orientacja.pdf)zpsd/12dp/16orientacjaPlan orientacyjnyLidia Pawliczek247 kB3392016-05-25 11:462016-05-25 11:46
Pobierz plik (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.zip)zpsd/12dp/16sstZal. nr 10 Szczegółowe Specyfikacje TechniczneLidia Pawliczek75 kB3082016-05-25 11:512016-05-25 11:51
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.PDF)zpsd/12dp/16odpowiedzinapytaniaOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek218 kB2832016-06-01 13:392016-06-01 13:39
Pobierz plik (Odpowiedzi 2 na pytania Wykonawców.pdf)zpsd/12dp/16odpowiedzinapytania2Odpowiedzi nr 2 na pytania WykonawcówLidia Pawliczek223 kB2642016-06-06 12:032016-06-06 12:03
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd/12dp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek455 kB5112016-06-14 12:512016-06-14 12:51