Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) - ul. Dworcowa w m. Lyski(ZP-SM/9DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu o konstrukcji nośnej sklepionej ceglanej wspartej na podporach masywnych.
Zamówienie obejmuje: roboty budowlane branży mostowej i branży drogowej.

 Roboty związane z przebudową polegać będą na wykonaniu ścian bocznych – konstrukcji murowo-żelbetowej wraz ze wspornikami podchodnikowymi na długości 24,6 m, połączonych żelbetową płytą wzmacniającą sklepienie grubości 40 cm, którą należy wykonać na jego górnej powierzchni. Na poziomie oparcia konstrukcji nośnej, na długości skrzydeł zostaną wykonane żelbetowe płyty denne grubości. 50 cm wraz ze ścianami żelbetowymi (grub. 40 cm) połączonymi w całość konstrukcji oporowej (wykonanie od strony gruntu). Istniejące ściany boczne zostaną podwyższone do poziomu spodu wsporników konstrukcją murową. Stożki gruntowe zostaną umocnione kamieniem łamanym a na skarpie będą zabudowane schody. Skarpy koryta cieku umocnione na odcinku o łącznej długości 32 metrów (po 10 m poza obiektem). W zakresie odwodnienia przewidziano wykonanie głębokich studzienek ściekowych z odprowadzeniem kanałami do koryta cieku (zgodnie z decyzją wodnoprawną).
Nowa nawierzchnia jezdni bitumicznej obejmuje odcinek o łącznej długości 60 metrów, w tym odcinek z wymianą podbudowy jezdni wynosi 50 metrów. Parametry światła mostu w czasie przebudowy nie ulegną zmianie.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsm09dp16ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuGabriela Danel157 kB3942016-04-14 14:442016-04-14 15:30
Pobierz plik (Rozdz. I-III Instrukcja dla oferentów, formularze.pdf)zpsm09dp16SIWZTomIInstrukcja dla oferentówGabriela Danel247 kB4362016-04-14 14:482016-04-14 15:30
Pobierz plik (Rozdz. II Formularze edytowalne.doc)zpsm09dp16formularzeedytowalneFormularze edytowalneGabriela Danel144 kB3762016-04-14 14:502016-04-14 15:30
Pobierz plik (Zał. nr 1 do Rozdz. III Kosztorys Ofertowy.pdf)zpsm09dp16kosztorysofertowyKosztorys ofertowyGabriela Danel209 kB4192016-04-14 14:512016-04-14 15:31
Pobierz plik (SIWZ T.II. Istotne postanowienia umowy.pdf)zpsm09dp16SIWZTomIIIstotne postanowienia umowyGabriela Danel124 kB3752016-04-14 14:532016-04-14 15:31
Pobierz plik (SIWZ T.III Projekt wykonawczy.zip)zpsm09dp16SIWZTomIIIDok. Proj. Projekt wykonawczyGabriela Danel4922 kB4902016-04-14 15:102016-04-14 15:31
Pobierz plik (SIWZ T.IV Specyfikacje techniczne.pdf)zpsm09dp16SIWZTomIVSpecyfikacje techniczneGabriela Danel12614 kB6412016-04-14 15:212016-04-14 15:31
Pobierz plik (SIWZ T.V. Przedmiar robót.pdf)zpsm09dp16SIWZTomVPrzedmiar robótGabriela Danel341 kB4452016-04-14 15:222016-04-14 15:31
Pobierz plik (1. Projekt zagospodarowania terenu.pdf)zpsm09dp16SIWZTomIIIPB Projekt zagospodarowania terenuGabriela Danel2965 kB6722016-04-15 09:512016-04-15 09:54
Pobierz plik (2. Projekt arch-budowlany.pdf)zpsm09dp16SIWZTomIIIPB Projekt arch.-budowlanyGabriela Danel3172 kB3802016-04-15 09:532016-04-15 09:54
Pobierz plik (3. Informacja BIOZ.pdf)zpsm09dp16SIWZTomIIIInformacja BIOZGabriela Danel417 kB3572016-04-15 09:532016-04-15 09:54
Pobierz plik (Wybór oferty.PDF)spsm09dp16zawowybofertyZawiadomienie o wyborze ofertyGabriela Danel303 kB3902016-05-12 13:332016-05-12 13:35