Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym (ZP-SD/7DW-DP/16)

1. Przedmiotem zamówienia są usługi Koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym.
w podziale na dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 - koszenie traw i chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku.
2) Zadanie nr 2 - koszenie traw i chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego.
2. Maksymalna ilość usług wynosi:


Zadanie nr 1 - drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Rybnickiego, oraz części Powiatów Wodzisławskiego, Raciborskiego, Gliwickiego i Mikołowskiego. Odcinki dróg wyszczególnione w wykazie załącznika 9a do SIWZ.
a) I koszenie (zakres podstawowy bez prawa opcji) - 97,5km przy zmiennej szerokości koszenia.
b) II koszenie (prawo opcji ) - 97,536km przy zmiennej szerokości koszenia.
c) III koszenie (prawo opcji) - 97,536km przy średniej szerokości koszenia do 2,5m w obrębie poboczy i pasów zieleni miedzy jezdnią i chodnikami dla pieszych.
Zadanie nr 2 - drogi powiatowe na terenie Powiatu Rybnickiego. Odcinki dróg wyszczególnione w wykazie załącznika 9b do SIWZ.
a) I koszenie (zakres podstawowy, bez prawa opcji) - 106,40km przy zmiennej szerokości koszenia.
b) I koszenie (zakres podstawowy, bez prawa opcji) - 106,40km przy zmiennej szerokości koszenia.
c) III koszenie (prawo opcji ) - 106,368km przy średniej szerokości koszenia do 2,5m w obrębie poboczy i pasów i pasów zieleni miedzy jezdnią i chodnikami dla pieszych.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/7dw-dp/16ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek647 kB2842016-04-14 09:572016-04-14 09:57
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/7dw-dp/16siwaSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek661 kB3702016-04-14 09:582016-04-14 09:58
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna.pdf)zpsd/7dw-dp/16stSpecyfikacja TechnicznaLidia Pawliczek272 kB3622016-04-14 10:092016-04-14 10:09
Pobierz plik (zał. 10- mapa.pdf)zpsd/7dw-dp/16zalacznik10Załącznik nr 10 mapaLidia Pawliczek10521 kB3522016-04-14 10:132016-04-14 10:13
Pobierz plik (załączniki.zip)zpsd/7dw-dp/16zalacznikiZalaczniki do siwzLidia Pawliczek2231 kB3482016-04-14 10:162016-04-14 10:16
Pobierz plik (Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)zpsd/7dw-dp/16zmianasiwzZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówieniaLidia Pawliczek209 kB3112016-04-18 13:412016-04-18 13:59
Pobierz plik (zał. 2b - Poprawiony  Formularz cenowy -zad.2.doc)zpsd/7dw-dp/16poprawionyformularzcenowy zal.2b -Własciwy -poprawiony formularz cenowyLidia Pawliczek111 kB2842016-04-18 13:422016-04-18 13:42
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.PDF)zpsd/7dw-dp/16ogloszenieozmianieogloszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniuLidia Pawliczek378 kB2932016-04-18 13:452016-04-18 13:45
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.PDF)zpsd/7dw-dp/16zmianasiwzZmiana SIWZ-termin otwarcia ofertLidia Pawliczek239 kB2692016-04-25 08:472016-04-25 08:47
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)zpsd/7dw-dp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek762 kB2842016-04-27 13:362016-04-27 13:36