Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych(ZP-SD/5DW-DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych
w zakresie robót naprawczych i remontowych, polegające na :


- wykonaniu miejscowych remontów i napraw elementów ciągów pieszych oraz wyznaczonych odcinków chodników z wymianą starych zużytych elementów na elementy betonowe z wibroprasy,
- regulacji wysokościowej poboczy (ścinanie poboczy, utwardzenie materiałem kamiennym)
-umocnieniu poboczy kostką kamienną po wewnętrznych stronach łuków poziomych.
Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb w zakresie i w terminach określonych przez Zamawiającego w pisemnych zleceniach.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie naprawy ciągów pieszych na drogach powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku .

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd/5dwdp/16ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek138 kB2952016-04-08 13:582016-04-08 13:58
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd/5dwdp/16siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z zal. 1-7Lidia Pawliczek623 kB3552016-04-08 13:592016-04-08 13:59
Pobierz plik (Zalaczniki nr 1-7 do SIWZ - wersja edytowalna.doc)zpsd/5dwdp/16zalsiwzZałączniki 1-7 do SIWZ wersja edytowalnaLidia Pawliczek116 kB3022016-04-08 13:592016-04-08 13:59
Pobierz plik (Zal. nr 8 Istotne Postanowienia Warunków Umowy.pdf)zpsd/5dwdp/16zalistonepostanowieniawarunkowumowyZał. nr 8 Istotne postanowienia warunków umowyLidia Pawliczek82 kB2982016-04-08 14:002016-04-08 14:00
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)zpsd/5dwdp/16przedmiarPrzedmiar robótLidia Pawliczek50 kB3362016-04-08 14:012016-04-08 14:01
Pobierz plik (Kosztorys ofertowy - wzór druku.xls)zpsd/5dwdp/16kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy - druk do wypelnieniaLidia Pawliczek77 kB2972016-04-08 14:032016-04-08 14:03
Pobierz plik (SST.zip)zpsd/5dwdp/16sstSzczegolowe Specyfikacje TechniczneLidia Pawliczek297 kB3012016-04-08 14:042016-04-08 14:04
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd/5dwdp/16zawiadomienieowyborzeZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek479 kB5092016-04-28 14:042016-04-28 14:04