Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczejkowicach (ZP-SD/14DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:"Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S na odcinku

ul. Palowickiej w Szczejkowicach”.

Zakres od skrzyżowania z DW 924 w kierunku Palowic, długość odcinka 0,330 km, obejmuje m.in:

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,33 km,

1.2 Zdjęcie humusu i darniny - 108 m2,

1.3 Rozbiórkę elementów dróg - 759 m3,

1.4 Roboty ziemne - 1388 m3,

1.5 Kanalizację deszczową - 311 m,

1.6 Podbudowę - 2151 m2,

1.7 Nawierzchnię z betonu asfaltowego - 2136 m2,

1.8 Umocnienie skarp - 347 m2,

1.9 Ścinanie i uzupełnianie poboczy -341 m2,

1.10 Oznakowanie poziome - 75m2,

1.11 Oznakowanie pionowe - 9 szt.,

1.12 Krawężniki - 660 m,

1.13 Chodnik - 452 m2,

1.14 Obrzeża betonowe - 330m,

1.15 Inne roboty, w tym wjazdy i wyjazdy z bram- 129 m2.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogł. o zamówieniu.pdf) ZP-SD/14DP/19 Ogłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz5145 kB872019-07-16 13:082019-07-16 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 8 IPWU.pdf) ZP-SD/14DP/19 Zał. 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyDanuta Warsiewicz6754 kB902019-07-16 13:112019-07-16 13:18
Pobierz plik (SIWZ.pdf) ZP-SD/14DP/19 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDanuta Warsiewicz14487 kB992019-07-16 13:132019-07-16 13:13
Pobierz plik (Załączniki 1-7 do SIWZ.zip) ZP-SD/14DP/19 Załączniki 1-7 do SIWZ - edytowalneDanuta Warsiewicz84 kB822019-07-16 13:142019-07-16 13:14
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 9 Dokumentacja projektowaDanuta Warsiewicz15397 kB1012019-07-16 13:172019-07-16 13:18
Pobierz plik (Załącznik nr 10 STWiOR.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 10 STWiORDanuta Warsiewicz4779 kB852019-07-16 13:192019-07-16 13:19
Pobierz plik (Załącznik nr 11 Przedmiar robót.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 11 Przedmiar robótDanuta Warsiewicz5612 kB972019-07-16 13:202019-07-16 13:20
Pobierz plik (Załącznik nr 12 Schemat oznakowania objazdu.pdf) ZP-SD/14DP/19 Zał. 12 Schemat oznakowania objazduDanuta Warsiewicz23804 kB1002019-07-16 13:222019-07-16 13:22
Pobierz plik (Szczejkowice.pdf) ZP-SD/14DP/19 Odpowiedzi na pytania WykonawcówDanuta Warsiewicz405 kB752019-07-22 14:082019-07-22 14:08
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)zpsd14dpodpowiedznapytanieOdpowiedz na pytanie WykonawcyLidia Pawliczek117 kB922019-07-23 11:082019-07-23 11:35
Pobierz plik (Przedmiar 5311S.pdf)zpsd14dpprzedmiarPrzedmiar robót w PDF jako wydruk z programuLidia Pawliczek130 kB772019-07-23 11:102019-07-23 11:35
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd14dpzestawienie ofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek265 kB1282019-07-31 12:502019-07-31 12:51
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Bip.pdf)zpsd14dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek314 kB742019-08-19 11:502019-08-19 11:51