Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczejkowicach (ZP-SD/14DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:"Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S na odcinku

ul. Palowickiej w Szczejkowicach”.

Zakres od skrzyżowania z DW 924 w kierunku Palowic, długość odcinka 0,330 km, obejmuje m.in:

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,33 km,

1.2 Zdjęcie humusu i darniny - 108 m2,

1.3 Rozbiórkę elementów dróg - 759 m3,

1.4 Roboty ziemne - 1388 m3,

1.5 Kanalizację deszczową - 311 m,

1.6 Podbudowę - 2151 m2,

1.7 Nawierzchnię z betonu asfaltowego - 2136 m2,

1.8 Umocnienie skarp - 347 m2,

1.9 Ścinanie i uzupełnianie poboczy -341 m2,

1.10 Oznakowanie poziome - 75m2,

1.11 Oznakowanie pionowe - 9 szt.,

1.12 Krawężniki - 660 m,

1.13 Chodnik - 452 m2,

1.14 Obrzeża betonowe - 330m,

1.15 Inne roboty, w tym wjazdy i wyjazdy z bram- 129 m2.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogł. o zamówieniu.pdf) ZP-SD/14DP/19 Ogłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz5145 kB122019-07-16 13:082019-07-16 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 8 IPWU.pdf) ZP-SD/14DP/19 Zał. 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyDanuta Warsiewicz6754 kB132019-07-16 13:112019-07-16 13:18
Pobierz plik (SIWZ.pdf) ZP-SD/14DP/19 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDanuta Warsiewicz14487 kB192019-07-16 13:132019-07-16 13:13
Pobierz plik (Załączniki 1-7 do SIWZ.zip) ZP-SD/14DP/19 Załączniki 1-7 do SIWZ - edytowalneDanuta Warsiewicz84 kB102019-07-16 13:142019-07-16 13:14
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 9 Dokumentacja projektowaDanuta Warsiewicz15397 kB122019-07-16 13:172019-07-16 13:18
Pobierz plik (Załącznik nr 10 STWiOR.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 10 STWiORDanuta Warsiewicz4779 kB122019-07-16 13:192019-07-16 13:19
Pobierz plik (Załącznik nr 11 Przedmiar robót.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 11 Przedmiar robótDanuta Warsiewicz5612 kB212019-07-16 13:202019-07-16 13:20
Pobierz plik (Załącznik nr 12 Schemat oznakowania objazdu.pdf) ZP-SD/14DP/19 Zał. 12 Schemat oznakowania objazduDanuta Warsiewicz23804 kB172019-07-16 13:222019-07-16 13:22

Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach(ZP-SD/13DP/19)

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n
„Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach".
Zakres na odcinku o długości 267 m - ul. Wiejska od ronda do skrzyżowania z ul. Kolejową obejmuje m.in.:
1.1) część drogową, w tym m.in:
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na odcinku 0,267 km;
b) Rozebranie elementów dróg na powierzchni 428 m3;
c) Zdjęcie humusu i darniny na powierzchni 84 m2;
d) Wykonanie robót ziemnych 389 m3;
e) Remont kanalizacji deszczowej na odcinku 283 m;
f) Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej na powierzchni 439 m2;
g) Wykonanie frezowania nawierzchni na powierzchni 1768m2;
h) Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych– 13 sztuk;
i) Sączek podłużny na odcinku 267 m;
j) Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową – 129 t;
k) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1819m2;
l) Wykonanie umocnienia skarp na powierzchni 251m2;
m) Wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni – 86m2;
n) Wykonanie oznakowania pionowego – 22 szt.,
o) Zainstalowanie barier ochronnych stalowych na odcinku – 12 m;
p) Ułożenie krawężników granitowych 15x30 na odcinku – 558m;
q) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na powierzchni 1067m2;
r) Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30 – na odcinku 533 m;
s) Regulacja - remont wjazdów i wyjazdów z bram na odcinku 338m2;
t) Remont miejsc postojowych na powierzchni 156 m2.

1.2) część energetyczną w zakresie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych, m.in:
a) wykonanie linii kablowej,
b) montaż rozłącznika i odgromnika,
c) montaż słupów i opraw oświetleniowych- 2 szt.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (13DP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)13DP Ogłoszenie o zamówieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek1726 kB222019-07-12 11:192019-07-12 11:19
Pobierz plik (13DP SIWZ Gaszowice.pdf)13DP SIWZ Gaszowice.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1166 kB262019-07-12 11:202019-07-12 11:20
Pobierz plik (Zalacznik od 1 do 7.zip)Zalacznik od 1 do 7.zipZał. 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek170 kB62019-07-12 11:502019-07-19 09:35
Pobierz plik (13DP  Zał. Nr 8 IPWU.pdf)13DP Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek775 kB172019-07-12 11:502019-07-12 11:50
Pobierz plik (13DP Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. drogowa.zip)13DP Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. drogowa.zipZał. Nr 9 do SIWZ cz. projekt.drog.Lidia Pawliczek6110 kB212019-07-12 11:512019-07-12 11:51
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 9a Projekt cz. energetyczna.zip)13DP Zał. Nr 9a Projekt cz. energetyczna.zipZał. Nr 9a do SIWZ cz. projekt.energet..Lidia Pawliczek1104 kB122019-07-12 11:512019-07-12 11:51
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 10a STWiOR cz. energetyczna.zip)13DP Zał. Nr 10a STWiOR cz. energetyczna.zipZał. Nr 10a Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót cz. ener.Lidia Pawliczek3672 kB122019-07-12 11:522019-07-12 11:52
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.pdf)13DP Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.pdfZał. Nr 11 SIWZ Przedmiar robót drogowyLidia Pawliczek2652 kB292019-07-12 11:532019-07-12 11:53
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 11a Przedmiar robót część energetyczna.pdf)13DP Zał. Nr 11a Przedmiar robót część energetyczna.pdfZał. Nr 11 a SIWZ Przedmiar robót energet.Lidia Pawliczek1792 kB162019-07-12 11:532019-07-12 11:53
Pobierz plik (Zał. Nr 10 STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR.zip Lidia Pawliczek9837 kB162019-07-12 11:572019-07-12 11:57

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Sumińskiej w Zwonowicach. (ZP-SD/12DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3536S
ul. Sumińskiej w Zwonowicach. "
Km umowny 0+000 przyjęto na zakończeniu torowiska PKP w Suminie do km um. 0+222 oraz
od km um. 0+241 do km um. 2+556 tj. do skrzyżowania z ulicą Krasickiego w Zwonowicach.
Zakres o łącznej długości odcinków 2,537 km.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd12ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek1758 kB422019-07-01 13:042019-07-01 13:04
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd12dpsiwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1112 kB492019-07-01 13:042019-07-01 13:04
Pobierz plik (Zalaczniki 1-7 do SIWZ.zip)Zalaczniki 1-7 do SIWZ.zip Lidia Pawliczek81 kB452019-07-01 13:312019-07-05 09:12
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdf Lidia Pawliczek779 kB322019-07-01 13:322019-07-01 13:32
Pobierz plik (Zał. nr 9 Dokumentacja -cz. rys.zip)Zał. nr 9 Dokumentacja -cz. rys.zip Lidia Pawliczek634 kB402019-07-01 13:332019-07-01 13:33
Pobierz plik (Zał. Nr 10 STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR.zip Lidia Pawliczek176 kB322019-07-01 13:332019-07-05 09:13
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip)Zał. Nr 11 Przedmiar robót.zip Lidia Pawliczek251 kB612019-07-01 13:342019-07-01 13:34
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd12dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek233 kB242019-07-17 10:402019-07-17 10:40

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z podziałem na zadania (ZP-SD/10DW-DP/19)

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z podziałem na zadania
Zadanie 1 – Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych
Zadanie 2 – Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich
Zadanie 3 – Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych oraz sporządzenie operatu szacunkowego
Zadanie 4 – Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz sporządzenie operatu szacunkowego

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłosz.o zamówieniu.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Ogłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz7292 kB502019-05-22 12:592019-05-22 12:59
Pobierz plik (Ogłosz. o zmianie ogłosz..pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDanuta Warsiewicz3264 kB332019-05-22 13:002019-05-22 13:00
Pobierz plik (SIWZ z 22.05.2019.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDanuta Warsiewicz16951 kB482019-05-22 13:012019-05-22 13:01
Pobierz plik (Załączniki nr 1a-2d.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 1-2Danuta Warsiewicz152 kB402019-05-22 13:052019-05-22 13:05
Pobierz plik (Załączniki nr 3-8a.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załączniki 3-8Danuta Warsiewicz121 kB332019-05-22 13:062019-05-22 13:06
Pobierz plik (Załączniki nr 9a-9d SPEC. TECHN.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 9Danuta Warsiewicz203 kB342019-05-22 13:072019-05-22 13:07
Pobierz plik (Załączniki nr 10a-10d IPWU.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Załącznik 10Danuta Warsiewicz124 kB352019-05-22 13:082019-05-22 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Wykaz dróg powiatowych.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Wykaz dróg powiatowychDanuta Warsiewicz19 kB402019-05-22 13:122019-05-22 13:12
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Wykaz dróg wojewódzkich.zip) ZP-SD/10DW-DP/19 Wykaz dróg wojewódzkichDanuta Warsiewicz16 kB422019-05-22 13:132019-05-22 13:13
Pobierz plik (Załącznik nr 13 - Mapa dróg.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Mapa drógDanuta Warsiewicz13359 kB372019-05-22 13:142019-05-22 13:14
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie ofert.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert Danuta Warsiewicz1232 kB482019-05-30 13:242019-05-30 13:25
Pobierz plik (Unieważnienie cz.postęp..pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Unieważnienie części postępowania: zadania 3 i 4Danuta Warsiewicz357 kB222019-06-07 11:422019-06-07 11:42
Pobierz plik (Inform.o wyborze oferty.pdf) ZP-SD/10DW-DP/19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDanuta Warsiewicz793 kB342019-06-11 14:042019-06-11 14:04

Remont drogi powiatowej 5601S na odcinku w Suminie.(ZP-SD/11DP/19)

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 342m, od przejazdu kolejowego (przyjęty w dokumentacji km 0+342) do skrzyżowania z drogą powiatową 5608S (przyjęty w dokumentacji km 0+000).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówienie.pdf)zpsd11dpogloszenie o zamowieniuOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek4515 kB582019-05-22 12:392019-05-22 12:39
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd11dpsiwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1174 kB632019-05-22 12:402019-05-22 12:40
Pobierz plik (Załączniki 1-7.zip)zpsd11dpzalaczniki1-7Załączniki Nr 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek81 kB462019-05-22 12:412019-05-22 12:41
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU .pdf)zpsd11dpipwuZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek774 kB502019-05-22 12:422019-05-22 12:42
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Dokumentacja projektowa.zip)zpsd11dpdokumentacjaprojektowaZał. Nr 9 Dokumentacja projektowaLidia Pawliczek2069 kB752019-05-22 12:432019-05-22 12:43
Pobierz plik (Zal. Nr 10 STWiOR.zip)zpsd11dpstwiorZał. Nr 10 Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru RobótLidia Pawliczek5835 kB472019-05-22 12:442019-05-22 12:46
Pobierz plik (ZaL. Nr 11 Przedmiar robót.zip)zpsd11dpprzedmiarrobótZał. Nr 11 Przedmiar robótLidia Pawliczek6668 kB762019-05-22 12:452019-05-22 12:45
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd11dpzestawienieofertZestawienie złozonych ofertLidia Pawliczek198 kB602019-06-07 11:142019-06-07 11:14
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd11dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek236 kB242019-06-18 08:232019-06-18 08:23
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd11dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek236 kB392019-06-18 08:232019-06-18 08:23