Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

: Remonty nawierzchni jezdni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Rybniku, z podziałem na zadania (ZP-SD/17DW-DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:
Remonty nawierzchni jezdni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Rybniku, z podziałem na zadania .

1). Opis części zamówienia:

Zakres remontów podzielono na 2 zadania:

a). Zadanie nr 1 – Remont nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich mieszankami mineralno – asfaltowymi
na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki w ciągu DW
425,919,920,921,923,924,925,929,932,935;
Zakres szacunkowy robót obejmuje : wykonanie remontów o powierzchniach małych (o pow. do 100 m2)
z zastosowaniem frezarki – ok. 600 m2 , remonty o powierzchniach wielkowymiarowych( o pow. powyżej 100m2)
z zastosowaniem frezarki – ok. 1000 m2.
Przewiduje się wykonanie remontów: dla zadania nr 1 na następujących drogach wojewódzkich :
935 w Rydułtowach i 925 Bełk – Stanowice.
Lokalizacja remontów może ulec zmianie , prace remontowe mogą być wykonywane na wszystkich
z dróg wojewódzkich wymienionych w wykazie stanowiącym zał. Nr 11 do SIWZ.

B). Zadanie nr 2 – Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych mieszankami mineralno –
asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem
frezarki .
Zakres szacunkowy robót obejmuje : remonty o powierzchniach wielkowymiarowych z zastosowaniem frezarki
– ok. 6600 m2.

Przewiduje się wykonanie remontów: dla zadania nr 2 na następujących drogach powiatowych
• 5311S w Palowicach ,
• 5628S w Bełku ,
• 5608S w Gaszowicach
• 5341S w Czerwionce Leszczynach, dz. Dębieńsko

Lokalizacja remontowanych miejsc może ulec zmianie , prace remontowe mogą być wykonywane na wszystkich z dróg powiatowych wymienionych w wykazie stanowiącym zał. Nr 12 do SIWZ.

Właściwe zakresy rzeczowe robót dla każdego z zadań będą ustalane na bieżąco i określane w pisemnych zleceniach, w zależności od potrzeb jakie ujawnią się w trakcie eksploatacji dróg, w okresie od podpisania umowy do obowiązywania jej ważności tj. 15 grudnia 2019r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd17dwdp19ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek193 kB162019-09-09 12:232019-09-09 12:23
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd17dwdp19siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1354 kB242019-09-09 12:242019-09-09 12:24
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ.zip)zpsd17dwdp19siwzzalacznikiZałączniki 1-7 do SIWZLidia Pawliczek86 kB192019-09-09 12:252019-09-09 12:25
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)zpsd17dwdp19ipwuZał. Nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek526 kB132019-09-09 12:372019-09-09 12:37
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Przedmiary robót.zip)zpsd17dwdp19przedmiaryZał. Nr 9 do SIWZ Przedmiary robótLidia Pawliczek31 kB202019-09-09 12:382019-09-09 12:38
Pobierz plik (Zał. Nr 10 wzory formularzy kosztorysów ofertowych.zip)zpsd17dwdp19formularzekosztoysowZał. Nr 10 do SIWZ wzór formularzy kosztorysów ofertowychLidia Pawliczek34 kB172019-09-09 12:392019-09-09 12:39
Pobierz plik (Załącznik-nr-11-Wykaz-dróg-wojewódzkich.pdf)zpsd17dwdp19wykazdwZał. Nr 11 do SIWZ Wykaz DWLidia Pawliczek598 kB132019-09-09 12:402019-09-09 12:40
Pobierz plik (Załącznik -nr- 12-  Wykaz-dróg-powiatowych.pdf)zpsd17dwdp19wykazdpZał. Nr 12 do SIWZ Wykaz DPLidia Pawliczek583 kB142019-09-09 12:412019-09-09 12:41
Pobierz plik (Zał. Nr 13 STWiOR zad. 1.zip)zpsd17dwdp19stdwZał. Nr 13 do SIWZ STWIOR DW zad1Lidia Pawliczek2184 kB142019-09-09 12:422019-09-09 12:42
Pobierz plik (Zał. Nr 14 STWiOR zad. 2.zip)zpsd17dwdp19stdpZał. Nr 14 do SIWZ STWIOR DPzad.2Lidia Pawliczek112 kB122019-09-09 12:432019-09-09 12:44

Montaż wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych (ZP-SD/16DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego w ilości 22 sztuk w różnych lokalizacjach. 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Beata Stańczak144 kB452019-08-29 11:502019-08-29 11:50
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Beata Stańczak235 kB432019-08-29 11:512019-08-29 11:51
Pobierz plik (Załączniki.zip)Załączniki.zip Beata Stańczak697 kB382019-08-29 11:532019-08-29 11:53
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)Zbiorcze zestawienie złożonych ofert Beata Stańczak665 kB232019-09-16 12:272019-09-16 12:32

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.(ZP-SD/15DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:
Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.
Zadanie obejmuje swym zakresem remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy
Bełkowskiej ,na odcinku leśnym od km 2+026 do km 3+251 przejazdu kolejowego w Bełku.
Długość odcinka 1,225 km.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek180 kB792019-07-23 13:392019-07-23 13:39
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1158 kB812019-07-23 13:392019-07-23 13:39
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.zip)Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.zipZał. 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek78 kB572019-07-23 13:402019-07-23 13:40
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek776 kB492019-07-23 13:402019-07-23 13:40
Pobierz plik (Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa.zip)Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa.zipZał. Nr 9 do SIWZ dok. projektowaLidia Pawliczek201 kB652019-07-23 13:412019-07-23 13:41
Pobierz plik (Zał. nr 10 STWiOR  Bełkowska.zip)Zał. nr 10 STWiOR Bełkowska.zipZał. Nr 10 Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót ILidia Pawliczek100 kB442019-07-23 13:412019-07-23 13:41
Pobierz plik (Zał. nr  11  Przedmiar robót.zip)Zał. nr 11 Przedmiar robót.zipZał. Nr 11 SIWZ Przedmiar robótLidia Pawliczek393 kB812019-07-23 13:422019-07-23 13:42
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd15dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek273 kB832019-08-09 11:212019-08-09 11:24
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-bip.pdf)zpsd15dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek284 kB322019-08-26 12:272019-08-26 12:27

Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczejkowicach (ZP-SD/14DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:"Przebudowa drogi powiatowej nr 5311S na odcinku

ul. Palowickiej w Szczejkowicach”.

Zakres od skrzyżowania z DW 924 w kierunku Palowic, długość odcinka 0,330 km, obejmuje m.in:

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,33 km,

1.2 Zdjęcie humusu i darniny - 108 m2,

1.3 Rozbiórkę elementów dróg - 759 m3,

1.4 Roboty ziemne - 1388 m3,

1.5 Kanalizację deszczową - 311 m,

1.6 Podbudowę - 2151 m2,

1.7 Nawierzchnię z betonu asfaltowego - 2136 m2,

1.8 Umocnienie skarp - 347 m2,

1.9 Ścinanie i uzupełnianie poboczy -341 m2,

1.10 Oznakowanie poziome - 75m2,

1.11 Oznakowanie pionowe - 9 szt.,

1.12 Krawężniki - 660 m,

1.13 Chodnik - 452 m2,

1.14 Obrzeża betonowe - 330m,

1.15 Inne roboty, w tym wjazdy i wyjazdy z bram- 129 m2.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogł. o zamówieniu.pdf) ZP-SD/14DP/19 Ogłoszenie o zamówieniuDanuta Warsiewicz5145 kB602019-07-16 13:082019-07-16 13:08
Pobierz plik (Załącznik nr 8 IPWU.pdf) ZP-SD/14DP/19 Zał. 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyDanuta Warsiewicz6754 kB642019-07-16 13:112019-07-16 13:18
Pobierz plik (SIWZ.pdf) ZP-SD/14DP/19 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDanuta Warsiewicz14487 kB752019-07-16 13:132019-07-16 13:13
Pobierz plik (Załączniki 1-7 do SIWZ.zip) ZP-SD/14DP/19 Załączniki 1-7 do SIWZ - edytowalneDanuta Warsiewicz84 kB562019-07-16 13:142019-07-16 13:14
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 9 Dokumentacja projektowaDanuta Warsiewicz15397 kB732019-07-16 13:172019-07-16 13:18
Pobierz plik (Załącznik nr 10 STWiOR.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 10 STWiORDanuta Warsiewicz4779 kB562019-07-16 13:192019-07-16 13:19
Pobierz plik (Załącznik nr 11 Przedmiar robót.zip) ZP-SD/14DP/19 Zał. 11 Przedmiar robótDanuta Warsiewicz5612 kB692019-07-16 13:202019-07-16 13:20
Pobierz plik (Załącznik nr 12 Schemat oznakowania objazdu.pdf) ZP-SD/14DP/19 Zał. 12 Schemat oznakowania objazduDanuta Warsiewicz23804 kB742019-07-16 13:222019-07-16 13:22
Pobierz plik (Szczejkowice.pdf) ZP-SD/14DP/19 Odpowiedzi na pytania WykonawcówDanuta Warsiewicz405 kB502019-07-22 14:082019-07-22 14:08
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)zpsd14dpodpowiedznapytanieOdpowiedz na pytanie WykonawcyLidia Pawliczek117 kB682019-07-23 11:082019-07-23 11:35
Pobierz plik (Przedmiar 5311S.pdf)zpsd14dpprzedmiarPrzedmiar robót w PDF jako wydruk z programuLidia Pawliczek130 kB602019-07-23 11:102019-07-23 11:35
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd14dpzestawienie ofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek265 kB892019-07-31 12:502019-07-31 12:51
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Bip.pdf)zpsd14dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek314 kB422019-08-19 11:502019-08-19 11:51

Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach(ZP-SD/13DP/19)

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n
„Remont drogi powiatowej 5608S na odcinku ul. Wiejskiej w Gaszowicach".
Zakres na odcinku o długości 267 m - ul. Wiejska od ronda do skrzyżowania z ul. Kolejową obejmuje m.in.:
1.1) część drogową, w tym m.in:
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na odcinku 0,267 km;
b) Rozebranie elementów dróg na powierzchni 428 m3;
c) Zdjęcie humusu i darniny na powierzchni 84 m2;
d) Wykonanie robót ziemnych 389 m3;
e) Remont kanalizacji deszczowej na odcinku 283 m;
f) Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej na powierzchni 439 m2;
g) Wykonanie frezowania nawierzchni na powierzchni 1768m2;
h) Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych– 13 sztuk;
i) Sączek podłużny na odcinku 267 m;
j) Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową – 129 t;
k) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 1819m2;
l) Wykonanie umocnienia skarp na powierzchni 251m2;
m) Wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni – 86m2;
n) Wykonanie oznakowania pionowego – 22 szt.,
o) Zainstalowanie barier ochronnych stalowych na odcinku – 12 m;
p) Ułożenie krawężników granitowych 15x30 na odcinku – 558m;
q) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na powierzchni 1067m2;
r) Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30 – na odcinku 533 m;
s) Regulacja - remont wjazdów i wyjazdów z bram na odcinku 338m2;
t) Remont miejsc postojowych na powierzchni 156 m2.

1.2) część energetyczną w zakresie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych, m.in:
a) wykonanie linii kablowej,
b) montaż rozłącznika i odgromnika,
c) montaż słupów i opraw oświetleniowych- 2 szt.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (13DP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)13DP Ogłoszenie o zamówieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek1726 kB632019-07-12 11:192019-07-12 11:19
Pobierz plik (13DP SIWZ Gaszowice.pdf)13DP SIWZ Gaszowice.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1166 kB642019-07-12 11:202019-07-12 11:20
Pobierz plik (Zalacznik od 1 do 7.zip)13DP Zalacznik od 1 do 7Zał. 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek170 kB502019-07-12 11:502019-07-23 13:34
Pobierz plik (13DP  Zał. Nr 8 IPWU.pdf)13DP Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek775 kB542019-07-12 11:502019-07-12 11:50
Pobierz plik (13DP Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. drogowa.zip)13DP Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. drogowa.zipZał. Nr 9 do SIWZ cz. projekt.drog.Lidia Pawliczek6110 kB632019-07-12 11:512019-07-12 11:51
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 9a Projekt cz. energetyczna.zip)13DP Zał. Nr 9a Projekt cz. energetyczna.zipZał. Nr 9a do SIWZ cz. projekt.energet..Lidia Pawliczek1104 kB402019-07-12 11:512019-07-12 11:51
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 10a STWiOR cz. energetyczna.zip)13DP Zał. Nr 10a STWiOR cz. energetyczna.zipZał. Nr 10a Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót cz. ener.Lidia Pawliczek3672 kB402019-07-12 11:522019-07-12 11:52
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.pdf)13DP Zał. Nr 11 do SIWZ Przedmiar robót.pdfZał. Nr 11 SIWZ Przedmiar robót drogowyLidia Pawliczek2652 kB642019-07-12 11:532019-07-12 11:53
Pobierz plik (13DP Zał. Nr 11a Przedmiar robót część energetyczna.pdf)13DP Zał. Nr 11a Przedmiar robót część energetyczna.pdfZał. Nr 11 a SIWZ Przedmiar robót energet.Lidia Pawliczek1792 kB492019-07-12 11:532019-07-12 11:53
Pobierz plik (Zał. Nr 10 STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR.zip Lidia Pawliczek9837 kB482019-07-12 11:572019-07-12 11:57
Pobierz plik (Gaszowice.pdf) ZP-SD/13DP/19 Odpowiedzi na pytania WykonawcówDanuta Warsiewicz393 kB402019-07-22 14:072019-07-22 14:07
Pobierz plik (Odpowiedz na pytanie Wykonawcy.pdf)zpsd13dpodpowiedznapytanieOdpowiedz na pytanie WykonawcyLidia Pawliczek115 kB522019-07-23 11:262019-07-23 11:37
Pobierz plik (Przedmiar robót 5608S.pdf)zpsd13dpprzedmiarPrzedmiar robót w PDF jako wydruk z programuLidia Pawliczek152 kB522019-07-23 11:282019-07-23 11:37
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert..pdf)zpsd13dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek211 kB872019-07-29 13:582019-07-29 14:02
Pobierz plik (1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zpsd13dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek250 kB402019-08-19 09:552019-08-19 09:58