Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 (ZP-SD/10DW-DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach w gminie Czerwionka Leszczyny soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól partiami według zapotrzebowania zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 15.04.2020 r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający prognozuje zużycie soli drogowej na ok. 3000 t. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd19dwdp19 Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak137 kB422019-10-09 13:192019-10-09 13:19
Pobierz plik (Specyfikacja.pdf)zpsd19dwdp19 SpecyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak213 kB462019-10-09 13:192019-10-09 13:19
Pobierz plik (Załączniki 1 do 6.zip)zpsd19dwdp19 Załączniki 1 do 6Załączniki 1 do 6Beata Stańczak147 kB352019-10-09 13:262019-10-09 13:27
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd19dwdp19zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak439 kB362019-10-17 12:432019-10-17 12:43
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)zpsd19dwdp19informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze ofertyBeata Stańczak528 kB172019-10-25 12:582019-10-25 12:58

Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 (ZP-SD/18DW-DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2019/2020 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania dróg wraz z obsługą.
Pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg kieruje zamawiający poprzez system dyżurów prowadząc stały monitoring stanu dróg i pogody. „Akcja zima” prowadzona będzie z bazy terenowej zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach. Zamawiający według potrzeby będzie wydawał dyspozycje dotyczące zakresu prac i czynności do wykonania oraz rodzaju potrzebnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg na zasadzie ustnego lub telefonicznego wezwania do pracy. Materiał do zwalczania śliskości zimowej zapewni zamawiający. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 zadań.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd18dwdp19 Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak216 kB392019-10-07 13:392019-10-07 13:42
Pobierz plik (Specyfikacja.pdf)zpsd18dwdp19 SpecyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak276 kB822019-10-07 13:402019-10-07 13:42
Pobierz plik (Załączniki 1 do 10.zip)zpsd18dwdp19 Załączniki 1 do 10Załączniki 1 do 10Beata Stańczak895 kB562019-10-07 13:402019-10-07 13:43
Pobierz plik (Zał. 11 mapa.pdf)zpsd18dwdp19 Załącznik 11 mapaZałącznik 11 mapaBeata Stańczak6538 kB442019-10-07 13:412019-10-07 13:43
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.PDF)zpsd18dwdp19zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak1034 kB412019-10-15 12:502019-10-15 12:50
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert.PDF)zpsd18dwdp19informacja o wyborze ofertInformacja o wyborze ofertBeata Stańczak1394 kB262019-10-23 14:362019-10-23 14:36
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert Zadanie 12.pdf)zpsd18dwdp19informacja o wyborze oferty Zadanie nr 12 - korektaInformacja o wyborze oferty Zadanie nr 12 korektaBeata Stańczak569 kB232019-10-24 08:252019-10-24 08:25

: Remonty nawierzchni jezdni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Rybniku, z podziałem na zadania (ZP-SD/17DW-DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:
Remonty nawierzchni jezdni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Rybniku, z podziałem na zadania .

1). Opis części zamówienia:

Zakres remontów podzielono na 2 zadania:

a). Zadanie nr 1 – Remont nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich mieszankami mineralno – asfaltowymi
na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki w ciągu DW
425,919,920,921,923,924,925,929,932,935;
Zakres szacunkowy robót obejmuje : wykonanie remontów o powierzchniach małych (o pow. do 100 m2)
z zastosowaniem frezarki – ok. 600 m2 , remonty o powierzchniach wielkowymiarowych( o pow. powyżej 100m2)
z zastosowaniem frezarki – ok. 1000 m2.
Przewiduje się wykonanie remontów: dla zadania nr 1 na następujących drogach wojewódzkich :
935 w Rydułtowach i 925 Bełk – Stanowice.
Lokalizacja remontów może ulec zmianie , prace remontowe mogą być wykonywane na wszystkich
z dróg wojewódzkich wymienionych w wykazie stanowiącym zał. Nr 11 do SIWZ.

B). Zadanie nr 2 – Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych mieszankami mineralno –
asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem
frezarki .
Zakres szacunkowy robót obejmuje : remonty o powierzchniach wielkowymiarowych z zastosowaniem frezarki
– ok. 6600 m2.

Przewiduje się wykonanie remontów: dla zadania nr 2 na następujących drogach powiatowych
• 5311S w Palowicach ,
• 5628S w Bełku ,
• 5608S w Gaszowicach
• 5341S w Czerwionce Leszczynach, dz. Dębieńsko

Lokalizacja remontowanych miejsc może ulec zmianie , prace remontowe mogą być wykonywane na wszystkich z dróg powiatowych wymienionych w wykazie stanowiącym zał. Nr 12 do SIWZ.

Właściwe zakresy rzeczowe robót dla każdego z zadań będą ustalane na bieżąco i określane w pisemnych zleceniach, w zależności od potrzeb jakie ujawnią się w trakcie eksploatacji dróg, w okresie od podpisania umowy do obowiązywania jej ważności tj. 15 grudnia 2019r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd17dwdp19ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek193 kB542019-09-09 12:232019-09-09 12:23
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd17dwdp19siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1354 kB622019-09-09 12:242019-09-09 12:24
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ.zip)zpsd17dwdp19siwzzalacznikiZałączniki 1-7 do SIWZLidia Pawliczek86 kB572019-09-09 12:252019-09-09 12:25
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)zpsd17dwdp19ipwuZał. Nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek526 kB492019-09-09 12:372019-09-09 12:37
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Przedmiary robót.zip)zpsd17dwdp19przedmiaryZał. Nr 9 do SIWZ Przedmiary robótLidia Pawliczek31 kB592019-09-09 12:382019-09-09 12:38
Pobierz plik (Zał. Nr 10 wzory formularzy kosztorysów ofertowych.zip)zpsd17dwdp19formularzekosztoysowZał. Nr 10 do SIWZ wzór formularzy kosztorysów ofertowychLidia Pawliczek34 kB542019-09-09 12:392019-09-09 12:39
Pobierz plik (Załącznik-nr-11-Wykaz-dróg-wojewódzkich.pdf)zpsd17dwdp19wykazdwZał. Nr 11 do SIWZ Wykaz DWLidia Pawliczek598 kB412019-09-09 12:402019-09-09 12:40
Pobierz plik (Załącznik -nr- 12-  Wykaz-dróg-powiatowych.pdf)zpsd17dwdp19wykazdpZał. Nr 12 do SIWZ Wykaz DPLidia Pawliczek583 kB452019-09-09 12:412019-09-09 12:41
Pobierz plik (Zał. Nr 13 STWiOR zad. 1.zip)zpsd17dwdp19stdwZał. Nr 13 do SIWZ STWIOR DW zad1Lidia Pawliczek2184 kB482019-09-09 12:422019-09-09 12:42
Pobierz plik (Zał. Nr 14 STWiOR zad. 2.zip)zpsd17dwdp19stdpZał. Nr 14 do SIWZ STWIOR DPzad.2Lidia Pawliczek112 kB462019-09-09 12:432019-09-09 12:44
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)Zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak6588 kB702019-09-24 13:202019-09-24 13:21
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd17dwdp19informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek369 kB502019-10-03 11:242019-10-03 11:27

Montaż wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych (ZP-SD/16DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego w ilości 22 sztuk w różnych lokalizacjach. 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Beata Stańczak144 kB822019-08-29 11:502019-08-29 11:50
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Beata Stańczak235 kB832019-08-29 11:512019-08-29 11:51
Pobierz plik (Załączniki.zip)Załączniki.zip Beata Stańczak697 kB722019-08-29 11:532019-08-29 11:53
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)Zbiorcze zestawienie złożonych ofert Beata Stańczak665 kB672019-09-16 12:272019-09-16 12:32
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Beata Stańczak434 kB462019-09-23 10:302019-09-23 10:30

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.(ZP-SD/15DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:
Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.
Zadanie obejmuje swym zakresem remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy
Bełkowskiej ,na odcinku leśnym od km 2+026 do km 3+251 przejazdu kolejowego w Bełku.
Długość odcinka 1,225 km.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek180 kB1132019-07-23 13:392019-07-23 13:39
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1158 kB1072019-07-23 13:392019-07-23 13:39
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.zip)Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.zipZał. 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek78 kB872019-07-23 13:402019-07-23 13:40
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek776 kB732019-07-23 13:402019-07-23 13:40
Pobierz plik (Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa.zip)Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa.zipZał. Nr 9 do SIWZ dok. projektowaLidia Pawliczek201 kB902019-07-23 13:412019-07-23 13:41
Pobierz plik (Zał. nr 10 STWiOR  Bełkowska.zip)Zał. nr 10 STWiOR Bełkowska.zipZał. Nr 10 Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót ILidia Pawliczek100 kB692019-07-23 13:412019-07-23 13:41
Pobierz plik (Zał. nr  11  Przedmiar robót.zip)Zał. nr 11 Przedmiar robót.zipZał. Nr 11 SIWZ Przedmiar robótLidia Pawliczek393 kB1112019-07-23 13:422019-07-23 13:42
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd15dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek273 kB1252019-08-09 11:212019-08-09 11:24
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-bip.pdf)zpsd15dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek284 kB732019-08-26 12:272019-08-26 12:27